Carta de lexvicesecretària de l'Ajuntament sobre la fiscalia i els posicionaments polítics

En relació a la noticia publicada en el Tot Sant Cugat de 5.11.20 relativa al  Decret de 2.11.20 de la Fiscalia Superior de Catalunya d’arxiu de les DI 55/2019 sobre diversos expedients de contractació de l’Ajuntament, assumpte que ha estat objecte d’intervencions en el Ple Municipal celebrat el dia 16.11.2020, com a Vicesecretària Lletrada de l’Ajuntament fins el mes de juliol de 2018, col.laboradora directa de l’anterior Secretari General Sr. Josep M. Rigau, vull efectuar les següents consideracions:

-La Resolució de la Fiscalía de 2.11.20 deixa meridianament clar que els contractes i les despeses realitzats corresponien a neccessitats dels serveis municipals, van ser efectivament realitzats, no van ser arbitraris en quant es van adjudicar a empreses amb contractes del mateix objecte anteriorment licitat, cap funcionari, càrrec públic o persona relacionada va obtenir cap avantatge ni benefici i no va haver cap perjudici per a l’interés públic.

-La Fiscalia atribueix a l’anterior Interventor i al Secretari General de l’Ajuntament deixadessa en l’exercici de les funcions respectives de control i fiscalització de la despesa i d’assessorament jurídic, al considerar que en la tramitació d’expedients concrets de contractació municipal es va produir manca de control e incompliments legals. Vist el contingut de la Resolució sobre els expedients analitzats (8), però no aquests, en no tenir accès a les Diligències, es pot sostenir que en tots o en la major part les actuacions discrepades són sustentables en justificacions raonables o en interpretacions coherents, concordades i plausibles del marc legal aplicable, com va esser sempre la línea d’actuació de l’anterior equip jurídic de Secretaria General.

-Quant al control administratiu dels procediments, em consta amb anterioritat a 2018, l’existència i aplicación per la Unitat de Contractació en coordinació amb els Serveis municipals, de mecanismes de control per tal d’evitar retards en les noves licitacions i altres disfuncions. Ha estat una constant des de Secretària General recordar o advertir al personal encarregat de la tramitació, en forma escrita o verbalment, el compliment de totes les formalitats. Per això, encara que algunes licitacions es demoresin ( per vòlum d’expedients elevat, acumulació de tasques dels òrgans gestors, questions tècniques o altres motivacions) o fòs neccessari o convenient complementar les mesures en una tasca habitual de millora continua dels procediments, expressions com “ ausencia total de control” ; “omisión de los más elementales mecanismos legales” o altres de significat anàleg, no s’ajusten a la realitat i són desmesurades.

-Les consideracions de la Fiscalía i de la Policia actuant en relació a expedients o actuacions administratives sense rellevància penal, expressen el criteri de la seva respectiva autoritat, però en el nostre Estat de Dret la resolució de les discrepàncies en relació als actes de naturalesa administrativa, a la norma d’aplicació al cas o a la seva intepretació jurídica correspon en última instancia, i en el marc d’un procediment contradictori en el que són escoltats tots els interessats, a la Jurisdicció Contenciòs Administrativa.

En absència d’un pronunciament en aquesta vía, seria prudent que les valoracions i les crítiques envers el treball jurídic desenvolupat es facin amb matissos i ponderació, sense més lesionar la imatge i el prestigi profesional assolit al llarg d’una trajectòria funcionarial i de dedicació a l’Ajuntament més que notable.

Resulta un imperatiu moral retirar les expressions ofensives o irrespectuoses amb les persones.

Concha Cortés Sánchez, exvicesecretària de l'Ajuntament de Sant Cugat

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem