Accés a l'habitatge

'La crisi econòmica de 2008 i la consegüent bombolla immobiliària van deixar un gran nombre d'habitatges buits i sense vendre en moltes zones del país'

Zones tensades és un terme que es refereix a àrees geogràfiques, ciutats, barris o districtes que presenten problemes de diversa índole, com a altes taxes de desocupació, inseguretat, falta de serveis públics i escassa inversió en infraestructura, etc. En el context de l'habitatge, aquestes zones tensades solen ser aquelles en les quals existeix una major concentració de població i en les quals la demanda d'habitatge supera amb escreix l'oferta disponible, i no diguem si parlem d'habitatges socials.

La crisi econòmica de 2008 i la consegüent bombolla immobiliària van deixar un gran nombre d'habitatges buits i sense vendre en moltes zones del país. Des de les administracions s'ha pres diverses mesures per a abordar aquest problema, incloent-hi la promoció d'habitatges socials i la implementació de polítiques per a facilitar l'accés a l'habitatge assequible. No obstant això, el problema de les zones tensades continua sent una preocupació important i requereix un enfocament a llarg termini i una àmplia col·laboració entre els diferents actors involucrats en el sector de l'habitatge.

Tot i que Sant Cugat és una ciutat amb una alta qualitat de vida, la Llei 11/2020 del 18 de setembre (derogada en part pel Constitucional), ja recollia que la nostra ciutat era un dels 61 municipis catalans declarats com àrees tensades en matèria de mercat d'habitatge, a més, barris, o nuclis urbans com La Floresta i Les Planes poden ser considerades zones tensades degut, no sols a la falta d'habitatge, sinó també per la falta d'infraestructures i serveis, com a transport públic i equipaments culturals, etc.

La nova Llei d'habitatge del govern espanyol, a parer meu molt més tímida que la llei catalana en aquest aspecte, estableix que per a declarar una zona com tensada s'haurà de complir una de les dues condicions següents: que la càrrega mitjana de la hipoteca o el lloguer (més despeses) superi el 30% de la renda mitjana dels inquilins de la zona o que el preu hagi augmentat tres punts per sobre de l'IPC en cinc anys. Des dels governs i les administracions s'han adoptat o pres diverses mesures per a abordar aquest problema, però dit això, vivim i viurem en una ciutat tensada durant molt de temps.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem