L'Anella Verda: la resistència al canvi

Article d'opinió de Soler parlant sobre l'Anella Verda

L'Anella Verda és una oportunitat per a millorar la mobilitat sostenible tenint present el creixement exponencial de Sant Cugat dels darrers anys. Les decisions preses tenen base i es prenen a consciència del canvi. El desconeixement i la ruptura dels nostres costums més arrelats, ens fa prendre un posicionament contrari i de resistència, i a la vegada ens fan dir coses incertes i poc raonades. 

El pla de mobilitat vigent prioritza per aquest ordre els desplaçaments pel centre: a peu, en bicicleta (ara també amb els nous dispositius elèctrics), el transport urbà col·lectiu (bus), i com a darrera opció el vehicle privat. Aquest pla compte amb tots els estudis, anàlisi i fluxos de trànsit, així com les projeccions per a la millora de la mobilitat i del creixement. 

Més enllà de les protestes, del tot respectables i a considerar, l'Anella Verda és doncs, una oportunitat per demostrar l'aposta d'aquest govern per a la sostenibilitat, per racionalitzar i ordenar el centre fent-lo més pacífic i agradable.

La resistència al canvi sempre ha existit i sempre existirà, només cal recordar els primers carrers que es van vianalitzar i van generar reticències. Ara bé, cal explicar bé les alternatives, emfatitzar amb el comerç i ser receptiu, cal informar de les noves zones de càrrega i descarrega, dels nous bicibox, els nous espais habilitats i assumir les possibles modificacions que ajudin a millorar el traçat. 

També caldrà explicar les noves ordenances de vehicles i dispositius i com ens afectarà la zona de baixes emissions. Ningú va dir que seria fàcil, caldrà canviar costums i hàbits de desplaçament, però entre tots ens en sortirem.

 
 
 
Comentaris

Destaquem