APEU

"Aquesta llei trasllada al nostre marc legal, adaptada a les característiques pròpies del país, una figura de col·laboració público-privada"

El passat dia 13 de gener va entrar ja en vigor la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) a Catalunya.

 

Aquesta llei trasllada al nostre marc legal, adaptada a les característiques pròpies del país, una figura de col·laboració público-privada que fa més de 50 anys que existeix en molts altres països com Canadà, Alemanya, Regne Unit, etc. i coneguda com a Business Improvement Districts (BIDs), i dels que n’existeixen més de 2.500 a tot el món.

Les APEUs són una eina de promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques i de la ocupació que s’hi genera. En essència:

  • S’articulen en un model de col·laboració públic-privat que requereix del necessari i imprescindible diàleg, consens i acords entre el teixit econòmic i l’administració.
  • Es sustenten en un interès majoritari de les empreses d’una determinada zona geogràfica (delimitació de la APEU), que defineixen un projecte estratègic durant un període concret (màxim 5 anys), i que ha de ser votat democràticament i aprovat per una majoria.
  • Es concreten en un projecte i actuacions específiques a dur a terme en aquesta zona i durant aquest període, i s’assegura el finançament de les mateixes ja que, si és aprovada la APEU, totes els empreses estan obligades al pagament d’una contribució econòmica per a la seva execució.
  • El més important, però, és que les APEU són una eina que només pren sentit quan existeix un ampli consens vers les actuacions que es proposen. I aquí rau l’èxit o fracàs d’una APEU. I precisament, de l’actual crisi sanitària, econòmica i social, només en sortirem si estem units tots: empreses, treballadors, administracions, ciutadans, etc. Tots units, sempre serem més forts.
 
Comentaris

Destaquem