El consum i el comerç com a motor d’ocupació

"És absolutament imperatiu dotar al comerç de les eines necessàries per seguir essent un sector tractor de l’economia"

L’Agència Tributària constitueix una font extraordinària d’informació per a l’anàlisi econòmica. Recentment ha començat a publicar els indicadors diaris de vendes de les empreses integrades en el SII (Subministrament Immediat d’Informació), que representen un 70% sobre el total, i per tant són un indicador prou fiable del conjunt.

Sobre el total de les vendes interiors, corregits els efectes deterministes, les variacions estacionals i els efectes de calendari, el període gener-novembre de 2021 presenta per al conjunt de l’economia una tassa positiva del +16,8% respecte el 2020.

En relació al comerç es conclou, en primer lloc, que la despesa va assolir els nivells prepandèmia al segon trimestre de 2021 i d’ençà, les vendes del sector presenten millor comportament; i en segon lloc, que existeix una clara correlació entre les vendes i l'afiliació positiva a la seguretat social (creació neta d’ocupació). El comerç és el primer sector generador d’ocupació, representa gairebé el 20% del total d’ocupats. El dinamisme del consum i del comerç és essencial per assentar les bases de la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball.

Per això és absolutament imperatiu dotar al comerç de les eines necessàries per seguir essent un sector tractor de l’economia, entre altres: 1) un marc normatiu que asseguri la igualtat de condicions per a tots els operadors (“Level Playing Field”) i a la vegada la flexibilitat suficient per adaptar-se als canvis i noves demandes el consumidor, 2) canalitzar cap al sector els fons Next Gen per afavorir la transformació digital, millores en sostenibilitat i la competitivitat empresarial, i 3) la promoció del comerç físic.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem