El dret a la bona administració

"La bona administració també s'identifica amb una organització transparent i participativa"

La bona administració requereix tenir en compte aspectes relatius a l'organització interna, a la forma d'adoptar les resolucions, als criteris per determinar els serveis que s'han de prestar i a les maneres d'actuar per aconseguir que aquests serveis arribin als ciutadans de forma regular i amb la qualitat més gran possible.

Quant a l'organització interna, l'adequació de l'estructura i el personal al servei de l'Administració són un factor primordial per poder comptar amb una bona administració, amb compromís amb les tasques i funcions del poder públic.

La bona administració també s'identifica amb una organització transparent i participativa, de manera que el ciutadà pugui conèixer quin és el funcionament intern de l'aparell administratiu.

La bona administració inclou també l'exigència d'una administració eficaç, que presti amb qualitat el nombre més gran de serveis, i eficient, que presti aquests serveis amb el menor cost possible. D'acord amb el principi de bona administració, el silenci administratiu suposa sempre una praxi a evitar, encara que sigui legal.

Acabaré dient que el Síndic de Greuges té la funció de "vetllar pels drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat i protegir a totes les persones físiques i jurídiques de les actuacions de l'Administració municipal que puguin vulnerar els seus drets", i que el ciutadà té dret a reclamar una administració que compti amb l'organització i el personal adequat al servei dels ciutadans, i que actuï d'acord amb les regles de l'ètica pública, la transparència, l'eficàcia i l'eficiència.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem