Els drets culturals, la clau contra les desigualtats socials

'Només quan tots tenim la capacitat de gaudir plenament de la cultura, podem construir una societat més justa, equitativa i enriquidora per a tothom'

Només un 9,6% dels catalans i catalanes amb el tram de renda més baix poden gaudir de la cultura i accedir a les activitats culturals. Sovint oblidem que l'accés a la cultura i la participació en la vida cultural és un dret recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans. Concretament, l'article 22 afirma que tota persona té dret a la «satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat». Alhora, l'article 27 estableix que «tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat» i «a gaudir de les arts», a més del «dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor».

Tal com assenyala la Carta de Roma, un municipi que treballi per a la democràcia i els drets culturals ha de treballar en col·laboració amb els actors i agents de la societat. Això implica no només eliminar les barreres econòmiques que impedeixen l'accés a la cultura, sinó també fomentar la inclusió, la diversitat i la participació en la vida cultural. D'això les entitats en saben prou, son agent motor de difusió, inclusió i cohesió més proper a la ciutadania.

Hem de ser conscients que les entitats fan la feina i cobreixen les necessitats de la ciutadania voluntàriament i sense ànim de lucre, que les institucions no poden o no arriben a cobrir per diferents motius. No podem deixar cap entitat enrere. Cal també més col·laboracions entre entitats per a fer eficient els recursos que es destinen a un mateix objectiu.

Anualment Òmnium organitzem el Festival Límbic, el primer festival cultural itinerant que omple carrers i places de creació contemporània en català de diferents disciplines com ara: teatre, dansa, circ, humor, poesia, música... totes les actuacions/representacions són d'accés gratuït. Enguany se celebra el 3 i 4 de maig a Santa Coloma de Gramenet. Només quan tots tenim la capacitat de gaudir plenament de la cultura, podem construir una societat més justa, equitativa i enriquidora per a tothom.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem