El monument a la sardana

En el cas del monument, la via és més senzilla perquè depèn tan sols de la voluntat de Sant Cugat de fer-ho realitat

L'Entitat Sardanista Sant Cugat s'ha proposat dos reptes que em semblen no solament molt lloables, sinó també mereixedors de suport institucional. Un d'aquests reptes consisteix a fer que, de la mateixa manera que enguany ho ha estat Perpinyà, i que l'any vinent ho serà Sant Feliu de Guíxols, pròximament també Sant Cugat pugui ser Capital de la Sardana. La funció d'aquesta capitalitat itinerant és la de promoure i prestigiar la dansa nacional de Catalunya de manera que no només la gent gran, sinó també la gent jove la senti seva i que la transmissió generacional no es perdi. L'altre repte és el d'aconseguir que la sardana tingui el seu monument a Sant Cugat, cosa que seria magnífica en la mateixa mesura que també ho són els diversos monuments que tenen els castellers en altres poblacions. A la Rambla Nova de Tarragona, per exemple, n'hi ha un de ben espectacular.

En el cas de la capitalitat, cal presentar candidatura i esperar l'avaluació que en faci la comissió formada per la Confederació Sardanista de Catalunya i l'Obra del Ballet Popular, que inclou tres estats d'Europa. En el cas del monument, la via és més senzilla perquè depèn tan sols de la voluntat de Sant Cugat de fer-ho realitat. Demano, per tant, que el govern municipal sigui sensible a aquesta qüestió i que hi posi tant com pugui de la seva part.

Els pobles també es mesuren pel seu grau d'autoestima i pel valor que donen a les coses belles que han sabut crear, i la sardana és una d'aquestes creacions. La sardana és el viu retrat de Catalunya, una terra on, com demostra la seva dansa, tothom hi pot entrar i sentir-s'hi acollit. Estimat Ajuntament, no els deixeu sols.

 
Comentaris

Destaquem