Els gats de Sant Cugat

Recordem la quantitat de càrrecs polítics de nova creació que suposen molt més que aquesta quantitat en el seu sou anual

Més de 2.000 són els gats que Sant Cugat té als seus carrers o a les poques "colònies" semi controlades del municipi, exposats als perills del carrer. A tot això cal sumar el problema de salut pública que representen, víctimes de paràsits i malalties que poden transmetre als nostres gats domèstics. Les diverses associacions animalistes es troben actualment desbordades. Sobretot degut al fet de la capacitat reproductora dels gats. Una gata pot arribar a tenir un total de 100 cadells al llarg de la seva vida, que estaran en disposició de reproduir-se ja a partir dels sis mesos de vida. No cal fer gaires càlculs per adonar-se de com el problema augmenta exponencialment. La solució principal és l'esterilització de tots els gats dels carrers. Una operació que costa al voltant de 50 € pels mascles i uns 100 € per a les femelles. L'Ajuntament en el seu moment es va comprometre a sufragar aquesta esterilització, però per ara s'ha limitat a destinar uns miserables 20.000 € anuals que difícilment suposen una solució, ja que els pocs esterilitzats no son cap diferencia davant de les contínues camades. L'única manera d'acabar amb el problema és una esterilització massiva de tots els gats. Un 150.000 € que d'un sol cop solucionaria el problema durant anys. Ens poden semblar molts diners, però en el pressupost d'un Ajuntament com Sant Cugat, és molt assumible. Recordem la quantitat de càrrecs polítics de nova creació que suposen molt més que aquesta quantitat en el seu sou anual. Us sembla si eliminem algun director d'àrea, amb la seva feina qüestionada, i utilitzem el cost del seu sou en ajudar als gats de Sant Cugat?

 
Comentaris

Destaquem