És una alternativa de futur la justícia restaurativa?

'Des dels tribunals de justícia i des de l'àmbit del dret penal és necessari potenciar altres formes de reparació del dany, que no siguin les penes ja establertes en les lleis'

El passat 30 juny va ser escollida pel Parlament Català la nova Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Gómez Salinas, doctora de Dret Penal i Psicologia, la qual ha substituït en aquest càrrec al Sr. Rafael Ribó. En el primer contacte que vam tindre amb ella, ja vam poder comprovar que és una clara i convençuda defensora de la Justícia Restaurativa. Però, què és la Justícia Restaurativa o també anomenada reparadora? Principalment, és un sistema de resolució de conflictes en l'àmbit penal, així mateix, és una tècnica pacifica de resolució de determinats conflictes, que actualment ocupen gran part dels casos que es troben pendents de resoldre pels Tribunals de Justícia.

La denominada justícia restaurativa es basa en la recerca de figures alternatives i complementàries al sistema de justícia clàssic actual, tal com el coneixem avui en dia. Aquest mètode està basat en el treball i l'interès de les parts implicades en el conflicte amb el suport del mediador, sent un dels objectius d'aquest evitar el perjudici que li pot arribar a ocasionar a la víctima si ha de passar per un procediment judicial amb tot el que això implica, com per exemple la victimització secundària o institucional, en haver de reviure el fet lesiu de manera pública. És per això que els defensors de la justícia restaurativa ho defineixen com una manera de reparar el dany ocasionat a la víctima de la forma més amistosa possible, tenint en compte sempre les necessitats d'aquesta.

Des dels tribunals de justícia i des de l'àmbit del dret penal és necessari potenciar altres formes de reparació del dany, que no siguin les penes ja establertes en les lleis, és a dir, haurien de poder donar una resposta en la qual es tingui en compte els interessos i les necessitats de la víctima, sent de vital importància la necessitat de reparar en la mesura del possible el dany causat i de les possibilitats dels infractors als efectes de la reparació del dany.

Tal com va expressar la nova Síndica de Greuges de Catalunya, els principis en els quals es basa la Justifica restaurativa, són "Les tres ERRES: REPARACIÓ- La resposta al delicte hauria de reparar en la mesura del possible el mal que ha patit la víctima. RESPONSABILITAT- Els infractors han d'entendre que el seu comportament no és acceptable i ha tingut conseqüències reals tant per la víctima com per la comunitat. REINTEGRACIÓ- La comunitat pren partit en el procés de reinserció del qual tots som beneficiaris."

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem