La pèrdua de la privacitat

"Avui, amb la tecnologia i la globalització, ja som a la Galàxia Internet, i estem tornant a un procés de retribalització global", diu Palacio

La privacitat no ha existit mai en els pobles petits. Tothom sap les anades i vingudes dels seus conveïns. És el que McLuhan va definir com l'Aldea Tribal en els anys seixanta del segle passat.

McLuhan definia també l'Aldea Global o Galàxia Gutenberg com aquella en què "la civilització és equiparable a la cultura de l'escriptura", i l'Aldea Còsmica o Galàxia Marconi com aquella en què "un ordre electrònic i tecnològic fa confluir la comunicació i la informació de forma integrada i universal". En paraules de McLuhan, "nosaltres formem les nostres eines i després aquestes ens formen a nosaltres". Tot això dit abans d'internet.

Avui, amb la tecnologia i la globalització, ja som a la Galàxia Internet, i estem tornant a un procés de "retribalització" global. El canvi cultural derivat de la tecnologia es tradueix en el fet que els individus, de forma voluntària, ens exposem al públic (en xarxes socials) i en què els individus acceptem voluntàriament pagar amb les nostres dades els serveis que determinades empreses ens proporcionen.

Aquestes dades poden ser accessibles a tercers. Disposem avui de suficient capacitat tecnològica a un cost assequible perquè es pugui emmagatzemar i processar el 100% de la informació que es mou en les xarxes, siguin dades, paraules o imatges. La utilització de dades de persones, obtingudes sense consentiment, amb finalitat de control social o manipulació ideològica és intrínsecament no ètica, però és ben real. George Orwell no podia haver-ho imaginat millor. Tots en sabem molt, i alguns ho saben tot.

 
Comentaris

Destaquem