Polítiques que cal exercir

'Sense restar gens d'importància a les polítiques que promoguin la construcció d'habitatge assequible'

L'assetjament immobiliari no és una cosa nova en les societats actuals, com bé és conegut el dret a l'habitatge és un dret fonamental que han de gaudir totes les persones, i un dels grans reptes que ha d'afrontar la societat en la qual vivim.

Per assetjament immobiliari “mobbing” hem d'entendre tota acció o omissió, per part de l'assetjador, a convertir el dret a un habitatge digne i adequat, en un entorn hostil en totes les seves accepcions, amb la finalitat de forçar a les persones al fet que adoptin, entre altres la decisió, d'abandonar l’habitatge. És un clar exercici d'abús de dret que exerceix el propietari d'un immoble, que té per objectiu la pertorbació a les persones, en el dret que les assisteix a un ús pacífic del seu habitatge.

Situacions com els augments injustificats i reiterats de renda, talls injustificats de subministraments bàsics, als quals es tenen dret, desistiment de les obligacions que competeixen als propietaris i que generen greus deterioracions en els immobles, entre altres, són conductes que pretenen expulsar a les persones d'on viuen.

La Llei catalana, llei 18/2007 de dret a l'habitatge, estableix que l’assetjament immobiliari “mobbing” és il·legal i que les administracions públiques tenen l'obligació d'intervenir per a evitar-lo.  És per això, que la citada norma legal, permet als Ajuntaments procedir a instruir per la via administrativa, aquells procediments en els quals es denunciï assetjament immobiliari, i això amb independència que les persones que ho pateixen puguin acudir, si així ho desitgen, a la via judicial. És per això, que les administracions tenen l'obligació de vetllar perquè s'evitin situacions o pràctiques que acabin convertint-se en el citat assetjament.

Entre tots hem d'exhortar a les administracions, al fet que adoptin aquelles mesures que puguin garantir un dret fonamental com és l'habitatge, i això en el sentit més ampli, per la qual cosa sense restar gens d'importància a les polítiques que promoguin la construcció d'habitatge assequible, també cal recordar-los, que han d'exercir les atribucions que els atorga la llei amb totes les mesures o mitjans legals al seu abast, duent-se a terme amb això, polítiques que evitin situacions d'assetjament als seus ciutadans.

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem