Hem de posar mesures de suport i ajut a les famílies

"L’anterior govern va optar per la confrontació presentant un contenciós com a mesura coercitiva i no va ser capaç d’assolir l’acord", diu Soler

El tribut metropolità està generant desconfiança i denunciem les falsedats de l’oposició, per confondre la ciutadania i desestabilitzar el govern. S’equivoquen i són deslleials al projecte comú. Malgrat està al govern metropolità, (Junts per Sant Cugat), no responen als interessos de la ciutadania, només volen el rèdit polític. L’anterior govern va optar per la confrontació presentant un contenciós com a mesura coercitiva i no va ser capaç d’assolir l’acord. Cal dir que els alts valors cadastrals són fruit de la política de 32 anys de governs de dretes a Sant Cugat.

Sant Cugat, exemple per altres municipis

El nou govern del canvi ha apostat per consensuar la base de càlcul, tornant al punt inicial fet pel servei tècnic municipal i minvant la previsió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 2,7 milions d’euros. Si no haguéssim apostat per la suspensió del contenciós, no s’hagués desencallat la situació, això és així! Ara Sant Cugat és un exemple pels altres, i han vist una oportunitat per reconduir la situació, fet que ha estat reconegut per l’AMB.

Els serveis que ofereix l’AMB a Sant Cugat

Aquest tribut forma part dels ingressos que rep l’Àrea Metropolitana de Barcelona de tots els ajuntaments i ens ha permès rebre diversos serveis, com els agents cívics, la rehabilitació de Can Quitèria, la millora de l’avinguda de Cerdanyola, l’arranjament del parc de Volpelleres, la millora del parc empresarial de can Sant Joan, polítiques socials i d’habitatge, pobresa energètica i la tarifa plana de la zona 1 del transport, d’entre d’altres. Farem actuacions per donar resposta a la ciutadania i al comerç, amb més informació, contestant a totes les incògnites generades. Hem de posar mesures de suport i ajut a les famílies que ho estan passant malament i farem propostes per modificar amb subvencions i rebaixes les Ordenances Fiscals de l’AMB i elaborar un pla de xoc pel comerç.

 
Comentaris

Destaquem