Ens hi posem

"La primera acció serà fer una bona diagnosi dels centres per detectar punts forts i punts febles de tota la comunitat educativa"

Comença un curs ple d'incerteses, per la maleïda pandèmia que sembla que no ens dóna treva i també un curs amb projectes que comencen a veure la llum i que sempre són engrescadors, com la recentment creada Taula de Coeducació, una reivindicació que s'ha fet des dels inicis d'Escoles Coeducatives. El curs passat va agafar forma de la ma de l'Ajuntament de Sant Cugat, amb la participació del tot imprescindible, de les comissions de coeducació/gènere/feministes de les AFES, claustres de les escoles i instituts públics i alguna de privada-concertada, del nostre municipi.

 

La casa no es pot començar per la teulada, sinó per construir una bona base, així que la primera acció serà fer una bona diagnosi dels centres, a càrrec d'entitats especialitzades en el tema, per detectar punts forts i punts febles de tota la comunitat educativa i, a partir dels resultats, treballar conjuntament per tal d'aconseguir donar la volta a l'educació que volem per la nostra societat.

No volem acabar aquest article sense deixar de recomanar-vos una lectura inspiradora. Educar en el feminismo. Cómo formar personas libres, seguras de sí mismas y respetuosas sin importar su sexo, d'Iria Marañón, que en les seves últimes pàgines ens diu: «Necesitamos niñas y niños con conciencia y compromiso, que no ignoren los comentarios machistas, que defiendan en público la emancipación de la mujer. Que tengan capacidad de pensar más allá de lo convencional. Que no se dejen influir por la publicidad, el cine, la televisión, la literatura, las redes sociales, el imaginario colectivo...Que luchen por lo que es justo. Y lo que realmente es justo es el feminismo.»

 
Comentaris

Destaquem