Un projecte contra la bretxa digital a La Floresta

'Es detecten necessitats a diferents nivells en un sector significatiu de la població i es pensen actuacions per donar-hi resposta'

La bretxa digital s'ha posat de manifest més que mai durant l'últim any i com a comissió educativa no podíem donar-hi l'esquena. Fruit del qual hem viscut el curs passat, neix un projecte col·laboratiu per minimitzar els efectes en els nostres infants. Es detecten necessitats a diferents nivells en un sector significatiu de la població i es pensen actuacions per donar-hi resposta.

A través de l'Ajuntament s'entra en contacte amb Labdoo, una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu reciclar ordinadors i proporcionar-los a les escoles per tal de reduir l'anomenada bretxa digital. D'aquesta manera aconseguim ordinadors equipats amb un programari educatiu llestos per ser utilitzats de nou a les llars dels nostres infants.

Paral·lelament s'inicia una campanya al barri per tal de recollir ordinadors que, encara que actualment estiguin en desús, tenen la possibilitat de tenir una vida més llarga.

A més, per tal d'augmentar la competència digital s'engeguen dues actuacions: unes càpsules formatives dirigides a famílies per millorar els coneixements informàtics bàsics, i una borsa de persones voluntàries per ajudar a aquelles famílies amb més dificultats un cop ja tenen l'ordinador a casa.

I per últim, però no menys important, fer evident al Consell de Barri la manca d'inversió en repetidors o antenes de comunicació a certes zones del barri on la connexió és molt feble o inexistent. Actualment 13 famílies ja tenen un ordinador i 22 han participat de la formació. Si penseu que aquest projecte de barri val la pena no deixeu passar l'oportunitat de participar-hi i contacteu amb l'escola!

 
 
Comentaris

Destaquem