Sant Cugat membre de l’AMEP

El president de la JNC parla de l’Associació de Municipis per l’Energia Elèctrica

El passat 20 de juliol es donava inici a l’Associació de Municipis per l’Energia Elèctrica, de la qual Sant Cugat n’és membre, amb l’objectiu d’impulsar la titularitat, la propietat i la gestió pública mitjançant la municipalització de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. De tal manera que es pugui garantir una veritable transició energètica i una democratització de l’energia.

 

Actualment en el mercat elèctric a Espanya hi operen 5 distribuïdores que es reparteixen entre sí el territori constituint així un oligopoli. De la gestió de la xarxa i del transport hi ha una única empresa: Red Eléctrica de España; i en la comercialització de l’energia és on les empreses actuen en competència.

El projecte que es planteja, en sí és molt ambiciós, però és important que la gestió es faci amb independència absoluta de les distribuïdores i de les comercialitzadores. I així mateix abans d’optar directament per una municipalització convindria estudiar si realment no existeix cap situació que en competència perfecta resulti en una major eficiència tant per la ciutadania com per les empreses que hi intervinguin. No tinguem por de la col·laboració publicoprivada. I abans de res, estudiem-ho!

Penso, però, que els esforços s’haurien de centrar en què fossin les mateixes administracions locals, si així ho consideren, les qui inverteixin en ajudar a empreses i particulars a convertir els seus edificis i habitatges en autosuficients via la instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques. Així s’estaria abordant la transició energètica i la democratització de l’energia amb una ciutadania generadora d’allò que consumeix.

 
Comentaris

Destaquem