Les silenciades

"Al segle XXI cal defensar el dret fonamental de la igualtat de dones i homes"

Històricament en el món de la cultura el paper de la dona no ha estat només invisible sinó que també ha estat vetat en algunes manifestacions.... A través de les arts visuals, la literatura, el teatre, el cinema, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies es pot apreciar com som hereves dels estereotips de gènere i el paper de les dones durant anys ha estat injusts i ha perpetrat desigualtats.

Sovint, per a les dones, fer cultura no només ha implicat assumir riscos o sacrificis personals, sinó que ha estat la valentia de desobeir els dictats dels rols de gènere.

Al segle XXI cal defensar el dret fonamental de la igualtat de dones i homes, constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol erradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. Ho recull la llei 17/2015, que té la finalitat "d'establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida, i aconseguir la construcció de noves pautes de relació entre dones i homes basades en el respecte i l'equitat". Però tot i això, la realitat que vivim, encara avui, no és aquesta.

El feminisme ha de trencar amb pensaments que semblaven inamovibles, tot i que aquest debat no s'està assumint dins les administracions i les estructures culturals. Vivim en un període de males praxis i a les dones encara ens queda molta lluita per acabar amb el patriarcat.

 
 
Comentaris

Destaquem