El Tribut Metropolità

"L'AMB ha enviat cartes de pagament, que ni tan sols són certificades, adduint que no és un tribut nou, sinó un increment sobre un tribut existent", diu Palacio

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha determinat modificar les zones tarifàries del transport públic metropolità. Ha inclòs 18 nous municipis a la corona 1, entre ells Sant Cugat, i ha establert un tribut compensatori, en l'ordenança 1499/2018, de 19 de desembre, que grava totes les referències cadastrals (habitatges, aparcaments, locals comercials, solars), addicional a l'IBI que ja recapta l'ajuntament.

El càlcul de l'import del tribut és estrany. D'una banda, es diu que la quota íntegra és el producte del valor cadastral actual per un coeficient de 0,160 (el que dona una quantitat molt elevada) i d'altra banda es diu que en el cas dels habitatges i aparcaments, la quota líquida no pot superar una pujada del 2,2% anual acumulada del que s'hagués pagat l'any 2006, que és quan va començar a aplicar-se aquest tribut als municipis que eren aleshores a la corona 1.

 

Per «quadrar» els dos criteris, s'estableix una reducció de la quota integra, fins a igualar la quota líquida.

Els detalls són complexes. Recordem que hi ha municipis que van actualitzar els valors cadastrals entre 2005 i 2006, i d'altres no ho van fer. Que hi ha immobles construïts abans i després del 2006. Que hi ha municipis que conserven i han entregat a l'AMB els valors cadastrals del 2005 i altres no, i que quan es desconeix el valor cadastral de 2005, es calcula retroactivament.

 

L'AMB ha enviat cartes de pagament, que ni tan sols són certificades, adduint que no és un tribut nou, sinó un increment sobre un tribut existent.

 

En fi, un desgavell.

 
Comentaris

Destaquem