Una ciutat segura

Un món més equitatiu i sostenible seria un món molt més segur

Sovint quan parlem de seguretat cal recordar l'origen de la paraula: l'absència de perill. I cal recordar-ho perquè hi ha qui considera que no cal combatre els perills sinó transformar la inseguretat en por i, de la por, treure'n rèdit electoral.

 

És evident que cal parlar de seguretat, i cal debatre sobre allò que ens fa sentir insegurs per trobar solucions. Unes solucions que no són úniques, ni fàcils, ni de resultats immediats, per molt que alguns partits polítics ho redueixin tot a més mà dura i més policies. L'augment de les penes en el Codi Penal i l'augment d'agents policials ja hem vist en nombroses situacions que no fan augmentar la seguretat.

 

A moltes persones, en canvi, ens resulta evident que un món més equitatiu i sostenible seria un món molt més segur. De fet, el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (UNPD), utilitza el concepte de seguretat humana per referir-se a la preocupació per la vida i la dignitat humana.

Per tant, seguretat no és només evitar robatoris i augmentar els agents de policia. També és combatre la precarietat de moltes famílies a la nostra ciutat que passen fred o punxen la llum perquè no es poden permetre pagar el rebut. Seguretat també és il·luminar millor alguns parcs i zones de la ciutat on moltes dones no s'atreveixen a passar de nit. Seguretat és millorar el transport públic i els carrils bici, evitant encreuaments perillosos i vehicles passant a alta velocitat per la ciutat. Seguretat també és reclamar a la Generalitat que al parc de bombers que dona servei a la nostra ciutat - i a dues ciutats més- no hi hagi només quatre bombers de guàrdia.

 
Comentaris

Destaquem