La Creu Roja adapta i reforça la seva intervenció amb persones refugiades

El projecte de la Creu Roja es basa en posar èmfasi per combatre les desigualtats socials davant de l'emergència sanitària

L’Organització ha redoblat esforços per a fer arribar a les persones beneficiàries els missatges i recomanacions transmeses per l’OMS i altres institucions oficials del sector de la salut, en diferents idiomes. L’emergència sanitària generada per la COVID-19 suposa una greu amenaça per a les persones desplaçades de tot el món, moltes d’elles, amuntegades en campaments o centres de recepció improvisats.  Les persones refugiades, sovint sense xarxes de suport familiars ni socials, han sofert també amb severitat l’impacte de la pandèmia, veient limitats els seus processos d’integració i autonomia. Especialment greu és a més la doble vulnerabilitat que sofreixen les dones refugiades, la meitat dels refugiats i migrants en el món, la qual cosa porta al fet que els projectes de Creu Roja posin especial èmfasi a combatre les desigualtats creades pel gènere, basant-se en un enfocament de drets humans.

 

David Bea i Grafià

Creu Roja a Sant Cugat del Vallès – Rubí – Valldoreix

 

Carrer Sant Juli, 2 – 08173 Sant Cugat del Vallès ( Barcelona )

TLF: 93.674.23.83  Mòbil: 607301039   IP: 31263 / IP mòbil: 82587

twitter: @CreuRojaStCugat

 

www.creuroja.org //

www.creurojascru.santcugatentitats.net

 
Comentaris

Destaquem