Tertúlia sobre el dret al final de la vida a l'Aula d'Extensió

A la tertúlia es va tractar el dret al final de la vida i així estar ben informats, amb la Dra. Glòria Cantarell

A la nostra tertúlia recent, hem tractat de mirar de cara i amb realisme ben informat aquest tema i ben guiats per una ponent excepcional, la Dra. Glòria Cantarell, especialista en cures pal·liatives. Hem valorat si les decisions que potser haurem que prendre en el futur i que afectaran al final de la nostra vida, volem que estiguin a les nostres mans o, pel contrari, ho deixem pels demés.
La Dra. Cantarell ens assabenta del marc legal vigent a Catalunya i a la resta de l´Estat, i de les novetats que pot aportar la nova Llei que està entrant al Congrés dels Diputats per regular l’eutanàsia. Discutim sobre les diferències de les cures pal·liatives, el seu abast i les opcions que tenim per resoldre dubtes de futur pels nostres familiars i professionals sanitaris que hauran d’actuar.
La conclusió recomanable avui per avui és partir de la DVA (Document de Voluntats Anticipades o Testament Vital) i la seva conveniència com a garantia de la  nostra voluntat expressada en el temps, ara que encara ho podem fer.

Aula d’Extensió Universitària GGSC
C/ Dos de maig, 2 bis
Telf. 93 583 66 96
www.aulasantcugat.cat

 

 
Comentaris

Destaquem