Parlant la gent s’entén

En poques paraules: el gerundi és lícit si connota una acció simultània o anterior a la del verb principal i que, per contra, és incorrecte si respon a un sentit de posterioritat, especificatiu

Com ja sabem, el gerundi és una forma no personal del verb (com també ho són l’infinitiu i el participi), que sovint apareix en oracions subordinades i en perífrasis verbals: La Maria caminava escoltant música.

Ara bé, no sempre l'usem correctament. De fet, és un dels errors més freqüents que cometem, però ja sabem que parlant la gent s'entén, així que us en parlarem per mirar de trobar l’avinença.

Hem de notar que el gerundi només verbalitza una acció simultània o anterior a la del verb principal. Si no, l’oració és incorrecta. Una manera de saber si el fem servir adequadament és alterant-ne l’ordre. És a dir, tant podem expressar que hi anava corrent, com que corrent hi anava, perquè el significat és el mateix. Com també que parlant la gent s’entén o que la gent s’entén parlant. Així doncs, si l’oració té sentit de totes dues maneres, és que l’emprem acuradament. 

Com hem remarcat anteriorment, el gerundi ha d'assenyalar un temps coexistent o previ, però no pot expressar una acció posterior a la que assenyala el verb principal. Per tant, és incorrecte dir que va caure trencant-se el braç, sinó que cal dir que va caure i es va trencar el braç. Parant atenció a això, observem que el gerundi no funciona quan expressa un succés que és conseqüència d’un altre: en aquests casos, hem d’optar per una oració coordinada. 

Tampoc no és correcte quan funciona de complement del nom amb un sentit especificatiu o bé quan denota qualitats copulatives. Per tant, no direm que miro un programa participant la veïna del tercer, sinó que miro un programa en què participa la veïna del tercer (sentit especificatiu), ni tampoc que he conegut la Maria trobant-la molt atractiva, sinó que he conegut la Maria i l’he trobada molt atractiva (sentit copulatiu). 

Tanmateix, l’ús del gerundi per construir una oració de relatiu explicativa sí que és correcte. De manera que tant podem dir En Mateu, que se sentia sol, va trucar a la seva xicota com En Mateu, sentint-se sol, va trucar a la seva xicota.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem