Participació en l’Acció Social

El tercer sector social actua en l'espai públic, treballant en contacte amb els agents presents en el territori

Com a models integradors, les empreses d'inserció i els centres especials de treball han de demostrar, ara més que mai, que són projectes sòlids, amb garantia de continuïtat, proveïdors de serveis i productes de qualitat, com a alternativa productiva sostenible, amb valor afegit:

  • Necessitat de treballar amb la immigració des de l'exercici dels drets i no des de la satisfacció de necessitats.
  • Reforçar les estructures associatives de persones d'origen immigrat i promoure la seva participació en plataformes o entitats de segon grau de temàtiques transversals.
  • Treballar conjuntament per la construcció d'una nova ciutadania amb drets i deures comuns.
 
 
Comentaris

Destaquem