Setze jutges (I)

Ja se sap que de jutge, notari i advocat, Déu ens en guard!

Ja se sap que de jutge, notari i advocat, Déu ens en guard! En aquesta dita la saviesa popular condensa l’aversió que instintivament, o inspirats per la lectura de Kafka, sentim els ciutadans vers el món del dret i les lleis. El que potser no sabíem, malgrat que es podia intuir, és que l’àmbit judicial es mostra refractari a l’ús del català o, si més no, no s’hi acaba de sentir del tot confortable. Algunes dades ho corroboren.

L’any 2019 únicament el 8,5% de les sentències redactades a Catalunya es van fer en la llengua pròpia del Principat, enfront del 20,63% que es registrava el 2004. I abans que algú en culpi els jutges —els responsables de redactar-les—, cal apuntar també que el 2021 només el 6,2% de les demandes que es van presentar en els jutjats catalans dels àmbits civil, mercantil, contenciós administratiu i social estaven escrites en la llengua de Pompeu Fabra.

Per tant, podem aventurar que l’ús minso del català en l’esfera judicial té més d’un culpable. Fet i fet ens trobem davant d’un sector amb molt de camp per córrer en matèria de llengua. I tampoc no podem perdre de vista que, en l’improbable cas que una demanda o una sentència estiguessin redactades en català, n’hauríem d’avaluar la idoneïtat de l’estil de llengua emprat, ja que sovint el català que s’hi fa servir recorre a un patró desfasat i ple de calcs del castellà, amb la qual cosa sortiríem del foc per caure a les brases.

Per tot això, el model de llenguatge jurídic que es vol promoure en català fa una aposta decidida per un estil clar, igualitari, respectuós i homogeni. Això és tradueix en la preeminència de la veu activa per compte de la veu passiva; en l’ús de llenguatge no sexista; en l’elecció de verbs en lloc de nominalitzacions: cal arxivar i no procedir a l’arxivament*; en la preferència per la forma de tractament de vós; com també en la voluntat manifesta de defugir expressions que denotin jerarquia: suplicar* o pregar* són reemplaçables per demanar o sol·licitar.

En propers Batecs reprendrem el model de llenguatge jurídic en català i us en donarem exemples concrets d’aplicació general. Perquè a plet clar, no cal advocat, però a plet dubtós, no fem ni amb un ni dos. Estigueu preparats.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem