Augmenta en un 9% el número de bodes a Sant Cugat

Per cada 1.000 habitants se celebren 4,27 matrimonis, una xifra per sobre de la mitjana catalana

Sant Cugat ha incrementat en un 9% el nombre de celebracions de matrimonis, passant de les 332 parelles casades el 2011 a un total de 363 parelles el 2012. Aquest augment de 31 matrimonis més que el 2011, indica una tendència a l'alça de les bodes fetes a la ciutat. I es que comparat amb la mitjana de Catalunya, que se situa en 3,47 matrimonis per cada 1.000 habitants el 2011, a Sant Cugat el nombre d’enllaços celebrats en els dos darrers anys se situa per sobre, amb un índex del 3,9 per 1.000 habitants el 2011 i un 4,27 per 1.000 habitants el 2012.

Del total de 363 matrimonis celebrats al municipi, 157 es van fer al consistori, mentre que, el 2011, se'n van celebrar 152, un augment del 3,2%. D'aquests 92 (58,6%) van celebrar cerimònia i 65 (41,4%) van ser de tràmit.

Tramitació en línia
Pel que fa a l’ús del servei de tramitació en línia, que permet fer tots els tràmits per Internet, aquest ha estat utilitzat per 138 parelles. A més i en relació a la llengua utilitzada en les celebracions, 88 parelles van utilitzar el català; 46, el castellà; 22, ambdós idiomes; i 1, una tercera llengua.

Per orientació sexual, el nombre de matrimonis heterosexuals va ser de 151, mentre que, d’homosexuals, n’hi va haver sis. Per nacionalitats, 125 matrimonis van ser de nacionalitat espanyola, 24 de mixtos i 8 d’estrangers. En percentatges, aquestes dades corresponen a un 79,6%, un 15,2% i un 5,2%, respectivament.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem