Més de 2.000 animals abatuts per la caça a Collserola

La població de senglars a Collserola hauria disminuït més d'un 50% en sis anys

La temporada 2018-2019 de caça a Collserola va acabar amb més de 2.000 animals abatuts. Concretament, la xifra de conills, tords, tudons i senglars matats entre els mesos d'octubre de 2018 i febrer de 2019 al Parc Natural va ser de 2.053. La dada és una mica major que al 2017-2018, quan es van abatre 1.991 animals.

L'animal més caçat va ser el tudó, un ocell, amb 1.131 exemplars. El segueixen el tord (567), el conill (297) i el senglar (58). Són dades del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de les zones de caça controlada de Collserola.

 

Cada vegada menys senglars

La presència de senglars és una de les qüestions que en els últims anys ha preocupat les administracions, que en alguns casos han parlat de sobrepoblació. S'han fet campanyes de sensibilització i s'han implentat mesures més enllà de la caça per reduir-ne la població, com les vacunes d'esterelització. Tot i això, en els darrers mesos l'avistament de senglars en zones de La Floresta, Valldoreix o Les Planes, que abans eren molt freqüents, s'han reduït de manera considerable. Ja no se'n veuen tants.

Una percepció avalada per les dades dels caçadors, ja que des de 2013 la xifra de senglars abatuts ha vingut disminuint. La temporada 2013-2014 es va tancar amb 160 senglars caçats, mentre que la 2018-2019 va acabar-ne amb 58.

Més de 600 senglars abatuts en sis anys

 

El Pla Tècnic de Gestió Cinegètica elabora anualment una estima de la densitat de senglars al parc natural a partir de les dades de les batudes. L'última xifra de 2019 se situa al voltant de cinc porcs senglars per cada 100 hectàrees. Tenint en compte que Collserola té 8.259 hectàrees, l'estimació situa la xifra total de senglars en poc més de 400.

El 2012-2013 es va tocar sostre, amb una densitat de 13 senglars per cada cent hectàrees, el que suposava una estimació total de més de mil exemplars. La xifra hauria caigut a menys de la meitat. Entre 2013 i 2019, s'han abatut un total de 676 senglars.

Més informació
 
 
Comentaris

Destaquem