Els nivells d'emissions contaminats a Sant Cugat es mantenen els últims dos anys

La posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions ha suposat una reducció de la circulació de vehicles, però els nivells de diòxid de nitrogen no han disminuït

La qualitat de l'aire a Sant Cugat va experimentar una millora en els mesos de pandèmia a conseqüència de la baixa circulació de vehicles pel centre, amb una reducció de diòxid de nitrogen (NOx). L'any 2019 els nivells de NOx a la ciutat eren de 25 g/m³, mentre que el 2020 van ser de 19 g/m³, suposant una reducció en la contaminació de l'aire, segons les dades de contaminants de l'estació de vigilància i previsió de contaminació atmosfèrica (XVPCA) ubicada al barri de Sant Francesc. No obstant això, l'any 2021 van tornar a incrementar lleument amb 20 g/m³, mantenint-se també el 2022. Tenint en compte que la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions va ser al al maig del de 2021 (sense multes) i novembre del 2021 (amb multes) i, avui dia no s'ha registrat cap canvi en la qualitat de l'aire a conseqüència d'aquesta mesura, tot i que el 2016 (any prepandèmic)  els nivells eren més alts. 

L'Ajuntament ha realitzat un informe orientatiu d'acord amb una estimació realitzada per Barcelona Regional a través d'un estudi que avalua el nombre real dels vehicles que circulen a Sant Cugat (captats per les càmeres de la ZBE), el tipus de vehicle, la seva etiqueta i la velocitat mitjana a la qual circulen. Tot i això, no contempla la contaminació de vehicles que poden circular per altres zones i per les autopistes que envolten Sant Cugat.

Més info: L'Ajuntament de Sant Cugat organitza dues jornades de reflexió sobre sostenibilitat

L'informe, que compara les emissions contaminants generades per la circulació de vehicles entre el període d'abril - desembre de 2021 i el d'abril - desembre de 2022, mostra una reducció de les emissions de diòxid de nitrogen (NOx) en un 13%, del diòxid de carboni (CO2) en un 4%, del carboni negre (BC) en un 18%, de les partícules PM10 en un 6% i de les PM2,5 en un 8%.

L'Ajuntament atribueix aquesta reducció de les emissions contaminants a la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) des del mes de maig del 2022.

Més info: La Zona de Baixes Emissions "ha contribuït a la millora de la qualitat de l’aire"

Menys vehicles contaminants

A través de les càmeres del ZBE, també s'ha pogut constatar una reducció de la circulació de vehicles en un 1,2% - eren 437.010 entre abril i desembre de 2021 i 432.610 durant els mateixos mesos de 2022 -, factor clau per entendre la disminució d'emissions perjudicials pel medi ambient.

Si ens fixem en els vehicles més contaminants, que són aquells que no tenen el distintiu ambiental de la DGT i que, per tant, no poden circular per la ZBE de dilluns a divendres entre les 7 h i les 20 h, han passat de suposar un 5,4% del total de vehicles el maig de 2021 a només un 1,9% el novembre de 2022, una baixada del 65%.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem