La normativa de patinets i enginys elèctrics a Sant Cugat

L'Ajuntament de Sant Cugat ha elaborat un decret amb la normativa que han de seguir els vehicles de mobilitat personal

La presència de patinets elèctrics i altres enginys de mobilitat personal als carrers de Sant Cugat ha augmentat de manera molt important en els últims mesos. I la previsió és que després de Nadal, encara augmenti més. Davant d'aquesta situació i la falta d'una normativa específica que reguli la seva circulació pels carrers, l’Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat a través d’un decret el procediment per regular-ne el seu ús.

Així, estableix les normes que han de seguir aquests vehicles pels carrers de Sant Cugat per millorar la seguretat de vianants, els mateixos usuaris i conductors en general. Un decret que estarà en vigor fins a l'aprovació definitiva d'una ordenança que ho reguli.

L'incompliment de la normativa està subjecte a la imposició de sancions per part de la Policia Local. "Em preocupa l'equilibri entre patinets, bicis, vianants, etc...", va apuntar l'alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, que afegia: "El decret unforma i normativitzar per on poden anar els patinets, a quina velocitat...".

 

Més info: E-bikes i patinets elèctrics: l'explosió d'una nova mobilitat encara no regulada

VehiclesMobilitatPersonal tit 1024x768

Classificació dels Vehicles de Mobilitat Personal per la normativa de Sant Cugat

Aquestes són les principals normes per la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a Sant Cugat:

  • Queda prohibida a la circulació de tots els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) per la calçada de qualsevol via pública del municipi, on la velocitat permesa sigui superior a 30 km/hora.

D'altra banda, s'autoritza la circulació:

  • Exclusivament pels carrils-bici senyalitzats de les vies públiques on la velocitat sigui inferior a 30 km/h, sempre que el conductor tingui com a mínim 16 anys. Només hi podran circular els VMP classificats en el grup “A” que puguin superar la velocitat de 15 km/hora.
  • Pels carrers de vianants a una velocitat màxim de 20 km/hora, sempre que tinguin una amplada lliure de 3 metres i el VMP mantingui en tot moment una distància mínima d’1,5 m respecte dels vianants i façanes. En qualsevol cas, el vianant tindrà sempre preferència de pas. El conductor haurà de tenir un mínim de 16 anys.
  • Per les voreres-bici senyalitzades dels espais no motoritzats, voreres, parcs, jardins i zones verdes del municipi, a una velocitat màxima de 10 km/hora. El conductor haurà de tenir un mínim de 12 anys.
  • Amb caràcter general, per les voreres del municipi en aquelles vies públiques que no disposin ni de carril-bici ni de voreres-bici, a una velocitat màxima de 5 km/hora. El conductor haurà de tenir un mínim de 12 anys.

Elements reflectants

D'altra banda, la Policia Local podrà suspendre la circulació dels VMP en les àrees de vianants per motius d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones i/o vehicles. Els conductors dels VMP hauran de mantenir, en tot moment, el domini del vehicle i la capacitat de control de l’espai pel qual circulen, amb la finalitat de preservar la seguretat pròpia i de tercers.

Finalment, els enginys hauran de disposar d’un timbre, de llums i d’elements reflectants homologats, al davant i al darrera, així com d’un sistema que permeti moderar la velocitat i aturar el moviment. Des de l'Ajuntament també recomanen l'ús de casc.

 
Comentaris

Destaquem