Les obres per millorar la seguretat a l'Arrabassada acabaran a la tardor

El Departament de Territori preveu mesures per reduir la invasió del sentit contrari a l'Arrabassada

La carretera de l'Arrabassada, que uneix Sant Cugat amb Barcelona, és la via més perillosa de Catalunya. Així ho ha constatat en diverses ocasions l'informe EuroRAP, que posa de manifest que des del 2007 hi ha hagut 57 accidents greus amb una víctima mortal. Els motoristes són les principals víctimes.

Sant Cugat ha reclamat en diverses ocasions mesures per reduir la sinestralitat a la carretera.

 

Més info: L'Arrabassada torna a ser la carretera més perillosa de Catalunya

Ara, el Departament de Territori ha iniciat la licitació de les obres que han de millorar la seguretat a l'Arrabassada. Les actuacions començaran a l'estiu, tindran un pressupost de 900.000 euros i acabaran a la tardor.

Accions a l'Arrabassada

Les principals intervencions és la redistribució de la secció transversal amb un zebrat central separador de fluxos fins a l’accés a la urbanització de Can Cortès (des de Barcelona), la col·locació de ressalts i la millora de la senyalització i abalisament de tota la carretera, reforçant sobretot la senyalització vertical amb senyals amb fons groc de limitació de velocitat o d’existència de perill. A partir de l’accés a la urbanització de Can Cortès, la línia de l’eix passarà a ser línia contínua fins a l’arribada a la zona urbana de Sant Cugat del Vallès.

Així mateix, en un tram de tres quilòmetres, on la carretera és més estreta, es preveu l’execució de cunetes trepitjables d’1 metre d’amplada aproximadament per assolir un sobreample a la via. D’altra banda, els carrils centrals es pintaran de vermell i es millorarà la visibilitat d’alguns accessos.

Es reordenaran algunes interseccions existents al tram, per afavorir la seguretat viària. Així mateix, s’intervindrà als talussos en desmunt que tinguin més risc d’esllavissades per assegurar-los. Finalment, també s’implantaran senyals verticals nous de carretera compartida amb ciclistes al llarg de tot el recorregut.

 
Comentaris

Destaquem