Aprovats un pla d'inversió i una taula de diàleg del Tribut Metropolità en el Ple de juny

S'han aprovat 3 dels 9 acords de la moció referent al Tribut Metropolità, una moció presentada per Ciutadans de Sant Cugat, amb els vots de Ciutadans, la CUP i Junts per Sant Cugat

El grup municipal de Ciutadans de Sant Cugat, en nom de la Plataforma No Tribut TM de Sant Cugat, ha presentat una moció en el Ple Municipal, que s'ha celebrat el dilluns 15 de juny, amb la intenció de rebutjar el Tribut Metropolità.

L'objectiu d'aquesta plataforma és trobar una solució equitativa al recàrrec sobre l'Impost de Béns Immobles al qual es veuen obligats a pagar els santcugatencs, en entrar el municipi a formar part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el 2019, un tribut calculat sobre la base del valor cadastral de cada bé immoble d'ús residencial i no residencial per a finançar el transport. 

Atès que la desigualtat entre la ciutadania metropolitana de la primera i la segona corona (on pertany Sant Cugat), per no gaudir dels mateixos serveis en el transport, però si contribuir tots per igual, la moció presentava diferents acords, que s'han portat a votació en dos blocs diferents.

 

Acords aprovats

Per una banda la plataforma vol reiterar la queixa a l'AMB en relació amb el dèficit informatiu en aquest Ajuntament en el procés dels acords per l'aplicació del Tribut Metropolità i en el procés de notificació del rebut del Tribut Metropolità el 2019.

A més, la moció exigeix un pla d'inversions a Sant Cugat i dels altres municipis de la segona corona en transport i infraestructures, acompanyat del seu calendari executiu i memòria econòmica, i la creació immediata d'una taula de diàleg entre la Plataforma No Tribut TM Sant Cugat i l'Ajuntament de Sant Cugat amb la representació de tots els grups municipals i entitats afectades, per tal de trobar solucions consensuades sobre el Tribut Metropolità.

Aquests 3 acords, agrupats per petició de Núria Gibert, portaveu de CUP Sant Cugat, han estat aprovats gràcies als 3 vots dels regidors de Ciutadans de Sant Cugat i CUP Sant Cugat i els 9 regidors de Junts per Sant Cugat. Per contra, els grups municipals de PSC Sant Cugat i ERC Sant Cugat han votat en contra d'aquest bloc.

Així ho explicava Gibert: "Ens agradaria demanar a la plataforma que retirés la moció per tornar-la a treballar d'una manera transversal i col·legiada i aclarir els diferents acords. Estem molt d'acord amb moltes coses, però hi ha en altres que no i ens agradaria treballar conjuntament per aclarir-les".

 

Acords no aprovats

D'altra banda, la moció pretenia reprendre el Recurs Contenciós-Administratiu en contra l'AMB, presentat per Carmela Fortuny quan era alcaldessa, un recurs amb la intenció de constatar l'existència d'errades en la seva elaboració, càlcul i aplicació per part de l'AMB, i amb l'objectiu de suspendre les liquidacions pendents i emeses, el retorn dels tributs ja cobrats així com l'anul·lació del Tribut Metropolità.

A més, la intenció d'aquesta moció era que l'Ajuntament de Sant Cugat assumís l'obligació d'esgotar tots els mecanismes extrajudicials necessaris, per tal d'obtenir la resolució dels plantejaments exigits en aquesta moció i en benefici de la ciutadania de Sant Cugat, i requeria una reducció tarifària del transport relacionat amb el Tribut Metropolità per a les tarifes socials.

Així ho apuntava Carles Brugarolas, regidor de Junts per Sant Cugat: "Els serveis públics s'han de pagar, però s'ha de fer bé. Volem constatar que aquest tribut no és inherentment equitatiu, ja que no poden haver-hi contribuents molt diferents que paguin el mateix o contribuents iguals que paguin molt diferent. Amb aquestes circumstàncies, creiem que qui ha d'assumir el cost és l'AMB, ja que si paga l'Ajuntament, no només paguen els propietaris, sinó el conjunt de la ciutadania".

Finalment, la moció intentava que l'Ajuntament de Sant Cugat es fes càrrec de totes les quotes íntegres del Tribut Metropolità de la ciutadania de Sant Cugat que s'haurien de cobrar l'any 2020, s'adaptés el pressupost a la nova realitat post COVID-19, congelant tota mena de taxes i impostos, i en cas de no derogar-se o congelar-se el tribut, l'anul·lació del Tribut Metropolità.

Amb tot, un bloc d'acords que no ha estat acceptat, després que els grups municipals del govern municipal votessin en contra d'aquests acords.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem