La bona gestió pública i la coresponsabilitat, prioritats del Govern Municipal

L'Ajuntament de Sant Cugat vol assegurar la bona gestió dels recursos públics i la coresponsabilitat amb la societat en la presa de decisions

L'Ajuntament de Sant Cugat va presentar el passat dilluns 27 de juliol durant el Ple Municipal el seu Pla d'Actuació Municipal 20-23, un pla que compta amb 8 objectius estratègics per part de l'ens municipal, d'entre els quals destaca l'objectiu d'impulsar un pacte per l’ocupació de qualitat i la promoció econòmica.

Més info: El Govern aprova el seu pla de mandat amb l'habitatge i l'emergència climàtica al centre

L'equip de govern vol que l'Ajuntament de Sant Cugat sigui un ajuntament transparent i ètic i avisa que no tolerarà ni la corrupció ni el mal govern.

Assegura, a més, que l’acció municipal estarà basada en la confiança, el compromís, la proximitat i l’escolta a les necessitats dels santcugatencs i que s'apostarà per una participació real i efectiva, que apoderi i enforteixi el teixit comunitari, implicant la ciutadania en la presa de decisions municipals.

Com en la resta d'àmbits d'actuació del PAM, les primeres mesures proposades en aquest document estan dirigides a donar resposta a la crisi de la COVID-19.

Mesures COVID-19

En aquest apartat el PAM contempla establir i donar suport tecnològic pel teletreball dels serveis municipal, posar en marxa els mecanismes necessaris per a condicionar el teletreball en l’organització de l’Ajuntament i les eines tecnològiques per a la millora de la connectivitat i coordinació dels diferents serveis i posar marxa de mecanismes extraordinaris en matèria d’informació ciutadana i comunicació.

 

Municipi exemplar en polítiques de transparència i bon govern

En aquest àmbit l'equip de govern vol crear un nou portal de la transparència, posar en marxa una bústia anònima de denúncia contra la corrupció i la mala praxi, realitzar un pla específic per acabar de desplegar la Llei de Transparència i assegurar la seva vigilància.

A més, pretén elaborar un codi ètic i una comissió ètica, crear una comissió de suggeriments, establir ponts de diàleg amb les entitats bancàries amb les quals l’ajuntament té un deute pendent i reforçar la neutralitat informativa i potenciar la dignificació i estructura laboral de l’EPEL Cugat.cat.

Avançar en la municipalització de serveis

Dins d'aquest àmbit l'equip de govern estudiarà les concessions per municipalitzar els serveis bàsics i estructurals, impulsarà i completarà la municipalització de l’aigua i crearà una nova empresa pública de serveis per gestionar les municipalitzacions.

També es proposa clarificar i simplificar els diferents organismes autònoms, consorcis i empreses municipals i absorció directa dels serveis per part de l’Ajuntament.

Implicació de la ciutadania en la presa de decisions i en la gestió

El Govern municipal es marca com a objectiu engegar una sèrie de mesures com revisar els reglaments dels consells, taules de participació i dels districtes, fomentar la gestió ciutadana i associativa d’equipaments i serveis municipals, crear un nou consell de barri, el del districte del centre. Aquest consell ja s'ha creat i té com a responsable polític el tinent d'alcaldia Pere Soler.

A més, vol actualitzar el Reglament del Consell de Cultura, redefinir i fer valdre el Consell de Joves 13/16, repensar els pressupostos participatius, impulsar les consultes populars, crear una assemblea municipal i impulsar una taula de memòria històrica amb les persones historiadores de Sant Cugat.

 

Per altra banda, es proposa impulsar espais d’autogestió i gestió compartida i reforçar la participació virtual a través de la plataforma Decidim.santcugat.cat.

Digitalització i millora de processos administratius

En aquest àmbit l'equip de govern establirà un Pla de millora dels terminis d’atorgament de les llicències d’obres i activitats i la millora dels circuits i digitalització dels processos administratius.

Millorar la comunicació amb la ciutadania i reforç de l'equip humà

En aquests àmbits l'equip de govern es planteja crear una plataforma tecnològica d’atenció i resposta a les queixes i suggeriments, millorar els canals de comunicació a la ciutadania, reforçar l’equip humà de l’Ajuntament i estudiar la situació actual i desenvolupament d’un pla de reforç i desenvolupament professional.

Mesures d'optimització de la despesa i potenciar nous ingressos

L'equip de govern vol en aquest àmbit fomentar la racionalització en les compres, renegociar el tribut metropolità (a finals del 2019 el va renegociar perquè els santcugatencs tinguessin una rebaixa), afavorir el pagament de tributs de llicències gràcies a l'escurçament dels terminis de concessió i racionalitzar el calendari fiscal i unificar mètodes de cobrament.

Nous mecanismes d’interrelació amb els diferents barris i territoris

En aquest àmbit d'actuació, el govern municipal es marca com a objectiu establir un nou conveni amb l’EMD de Valldoreix equitatiu i de co-responsabilitat, estudiar la possibilitat d’establir noves relacions amb els districtes històrics, a través de la desconcentració, descentralització, autogestió o gestió territorial i treballar per la consolidació i reconeixement administratiu dels barris.

A més, el nou executiu local es planteja potenciar el paper dels Consells de barri.

Tot això l'equip de govern municipal ho proposa per assegurar la bona gestió dels recursos públics i la coresponsabilitat amb la societat en la presa de decisions.

 
Comentaris

Destaquem