Què esperar després del diagnòstic d'Alzheimer?

Us parlàvem sobre la importància que la família de la persona afectada sigui molt conscient de tot el que pot passar a partir d'ara. Les alteracions de conducta com són les al·lucinacions, l'agitació, l'apatia, les preguntes reiterades, entre d'altres, són dels comportaments que més "costen" de lidiar per a les persones cuidadores. Formar-se en aquest aspecte serà fonamental per millorar la qualitat de vida del binomi cuidador i persona afectada.


L'Alzheimer evoluciona per diferents etapes i caldrà que aquest entorn cuidador les conegui. Cada etapa suposa un nou repte al qual adaptar-se: ja sigui a través de localitzadors per evitar el risc de pèrdua, adaptar la llar per mantenir l'autonomia de la persona, entendre sobre material absorbent, aprendre sobre com fer transferències, conèixer sobre les prestacions de la cartera de serveis socials per si cal activar algun recurs... la formació serà cabdal. En les primeres etapes caldrà fer adaptacions per tal que els dèficits cognitius no siguin tan limitants (posar calendaris, cartells, simplificar les tasques, mantenir un ordre en el domicili, etc.). Mentre que en les darreres etapes
caldrà utilitzar tasques més sensorials per poder connectar amb la persona i aprendre tècniques per donar suport en les activitats de la vida diària per evitar riscos (adaptació del bany, ajudes tècniques, entre d'altres).

Més informació
 
Comentaris

Destaquem