Nova unitat de salut mental per a nens i joves a l'Hospital General de Catalunya

Aquest recurs sorgeix de la necessitat de dotar d'atenció integral en matèria de salut mental a nens i adolescents a través de la coordinació amb la resta dels serveis de la xarxa de salut

L'Hospital Universitari General de Catalunya (HGUC) ha engegat la Unitat Integral de Salut Mental Infantojuvenil, situada a la quarta planta. La unitat disposa de consultes externes, hospital de dia, urgències 24 hores i hospitalització i ofereix consultes especialitzades en psicologia del nen i de l'adolescent, paidopsiquiatria, avaluació neuropsicològica, teràpia familiar, psicoteràpia individual i grupal orientada a problemes de conducta, impulsivitat i desregulació emocional (autolesions, ús de substàncies, conducta alimentària, ús de noves tecnologies, fracàs escolar). Disposa de consultes i grups especialitzats en assetjament escolar.

Atenció integral en salut mental als nens i adolescents


Aquest recurs sorgeix de la necessitat de dotar d'atenció integral en matèria de salut mental nens i adolescents a través de la coordinació amb la resta dels serveis de la xarxa de salut (atenció primària, equips de Salut Mental Infant Juvenil, Direcció General d'Atenció a la Infància, serveis socials, atenció hospitalària i atenció sociosanitària). A més, ofereix atenció hospitalària a tots aquells que per la seva patologia aguda i els seus períodes de crisi queden fora de rebre l'assistència específica que necessiten i que la xarxa assistencial ambulatòria no pot cobrir.

Es tracta de facilitar als pacients un entorn segur on fer una cura temporal orientada a conèixer i avaluar les causes, oferir una intervenció eficaç i efectiva a nens, adolescents i família, mantenint la seva inclusió social i escolar, i afavorint la comprensió de la seva situació clínica.

Quins professionals formen part d'aquesta unitat?

La Unitat està integrada pels professionals següents:

  • Responsable: Dr. Christian Fadeuilhe
  • Psiquiatria: Dr. José Eduardo Montejo , Dr. Andrea Santoro
  • Psicologia: Mariona Duran, Laura Brun, Laura Gil
  • Psicopedagogia: Paola Vela
  • Fisioteràpia i dietètica: Elsa Cerezo

Equip multidisciplinari als serveis de Psiquiatria i Psicologia

Els serveis de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya disposen d'un equip multidisciplinari per oferir una oferta àmplia en diferents àrees. S'estructura en unitats on es troben especialistes en cadascuna de les àrees de tractament: Hospitalització, Hospital de Dia, Consultes Externes, Teràpies específiques o Avaluacions Neuropsicològiques. Aquest equip d'especialistes permet atendre pacients de totes les edats, tant adults com adolescents o nens.

 
Comentaris

Destaquem