contingut promocionat
Ajuntament

Sant Cugat, ciutat saludable

Els actius de salut del municipi són molts, començant per la xarxa de parcs i jardins i el Parc de Collserola

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el concepte 'salut' com un estat de complet benestar físic, mental i social. L'Ajuntament de Sant Cugat creu fermament que aquest equilibri es pot aconseguir amb polítiques públiques i comunitàries, des de la promoció de l'esport, passant per la dinamització cultural i educativa, la qualitat dels serveis públics o el foment de les xarxes comunitàries. Les ciutats poden millorar el seu potencial saludable identificant actius de salut i donant-los a conèixer. Quins són aquests actius? Poden ser serveis d'atenció sanitària, recursos d'atenció psicosocials, educatius, culturals, esportius, entre altres. També influeixen la proximitat a la natura, els parcs i els espais d'esbarjo o de relacions informals. Podem, a més, educar actius de salut vinculats a les capacitats personals, com les habilitats per a prendre decisions o demanar ajuda.

Natura i exercici físic

Amb tot, podríem dir que Sant Cugat és una ciutat saludable? Els actius de salut del municipi són molts, començant per la xarxa de parcs i jardins i el Parc de Collserola. Tenim una ciutat amb una mitja de més d'un arbre per habitant, un nivell reduït de soroll, molt baix nivell de contaminació, aire fresc, plena de circuits per caminar i propostes d'activitats físiques i esportives. Un municipi amb activitat cultural diària, i un gran ventall d'actes per a totes les edats i capacitats físiques el cap de setmana. Som un municipi sense grans edificis, fet que permet veure el cel i les muntanyes. I tot això ens converteix en una ciutat saludable.


Salut comunitària i benestar emocional 

A Sant Cugat podem aprofitar molts dels recursos i dinàmiques relacionals existents per promoure el benestar emocional. Un és el sentiment de pertinença a la comunitat, que ajuda la ciutadania a sentir-se útil i en germanor, reduint el sentiment d'aïllament social. És també un potent actiu de salut la participació activa en propostes col·lectives. A més, Protecció de la Salut de l'Ajuntament desplega plans i programes en termes d'alimentació, control de plagues, aigua de consum humà i més. La Secció de Ciutadania promou la prevenció de drogues i pantalles, l'oci nocturn, l'educació de la salut als instituts i la cardioprotecció. El municipi encara el repte d'atendre tota aquesta complexitat i fer que aquestes polítiques de salut arribin a tots els sectors.

 
Comentaris

Destaquem