Així es poden demanar ajuts econòmics per l'escola bressol

Els ajuts econòmics es podran demanar fins al 21 de setembre

L’Ajuntament de Sant Cugat ha convocat els ajuts econòmics individuals per a fer front a les despeses familiars derivades de l’assistència a escoles bressol municipals durant el curs 2018-2019 per l’alumnat resident a Sant Cugat i matriculat en escoles bressol públiques. Les sol·licituds s’han de presentar del 3 al 21 de setembre a les oficines d'Atenció Ciutadana (fins al 10 de setembre, oberta de 8 a 14 hores entre setmana) o per tramitació electrònica.

 

Els ajuts econòmics estan pensats per a fer front a les despeses d’escolaritat i/o de servei de menjador escolar. Podran sol·licitar els ajuts les mares, pares o tutors legals de les nens beneficiaris i com a requisit no es pot rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al d'aquest ajut, supera el cost de l’escolaritat o del servei de menjador. A més, no es poden tenir deutes d’escolaritat i de menjador corresponents a altres cursos i cal assistir diàriament a l’escola bressol, tret de causes degudament justificades.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem