Salat, sobre la falta de places escolars al centre: "És una situació excepcional"

La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat assegura que no hi ha hagut mala planificació escolar

Una cinquantena de famílies de Sant Cugat del Vallès han impulsat el col·lectiu 13a escola per revindicar la construcció d'un nou centre educatiu públic al centre de la ciutat. Un pas que van fer després que moltes d'elles es quedessin sense plaça a cap escola del centre de Sant Cugat i fossin repartits per centres allunyats dels seus barris. Davant d'aquesta situació, han reclamat solucions a l'Ajuntament de Sant Cugat i al Departament d'Ensenyament.

Per saber com està la situació, el TOT entrevista la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat, Esther Salat, que parla sobre la planificació escolar al municipi, la necessitat d'una nova escola o els passos que estan fent davant el Departament d'Ensenyament.

Una cinquantena de famílies van denunciar que es van quedar sense plaça al centre. Com ha quedat la situació?

Les llistes d'inscripcions i tot el procediment es gestiona des del Departament d'Ensenyament i han gestionat cas per cas les famílies. Nosaltres no disposem d'aquestes dades, quan ens trobem amb el Departament d'Educació esperem rebre la informació de quantes famílies no han obtingut plaça en cap de les seves prioritats... És la informació que necessitem saber per veure com s'està donant resposta a aquesta situació.

Què fa l'Ajuntament de Sant Cugat davant la queixa de les famílies?

Hi ha dues línies de treball. Primer, traslladarem al Departament d'Ensenyament la necessitat de crear una nova escola al centre de la ciutat. Com que la ciutat va creixent i augmenta la tendència a escolaritzar a l'escola pública, posarem damunt la taula la necessitat d'una nova escola. Ara ja necessitem la tretzena escola.

I la segona actuació?

Tenint en compte la situació excepcional que s'ha donat aquest any a l'escola Collserola, també posarem damunt la taula la necessitat d'incrementar places al centre. Serà el Departament qui haurà de valorar com es fa l'increment de places, hi ha moltes possibilitats: increment de grups, noves línies, iniciar un grup embrionari que després serà de la tretzena escola... Hi ha moltes fórmules diferents i que el Departament haurà d'analitzar quina és la solució idònia.

"Hi ha suficients places per escolaritzar a l'escola pública a totes les famílies que ho han demanat"

Si no es pot fer una nova escola, de moment s'afegiran grups a escoles ja existents?

Això és el que ha de determinar el Departament d'Ensenyament. Pot ser una tercera línia, l'embrió d'una nova escola. No ho sabem, potser decideixen crear una escola nova amb mòduls... No tenim coneixement de la seva capacitat de reacció i què podran fer en tres mesos. Dins de donar resposta físicament en una escola ja feta, hi ha diferents formes.

Quina alternativa preferiu des de l'Ajuntament de Sant Cugat?

Des de l'Ajuntament traslladem la demanda de la ciutat i és el Departament que decidirà com ho fa. No només té en compte el nombre de preinscripcions, sinó que també valora què és el millor per cada centre, quina és l'escola més consolidada, com impactarà en el projecte educatiu... És com quan posen un grup bolet, no és l'Ajuntament qui ho decideix ni es tria l'escola amb més demanda, s'analitzen més aspectes.

Per què 50 famílies s'han quedat sense plaça en una escola pública al centre?

És una situació excepcional per l'alta demanda a l'escola Collserola i hi ha diferents variables. És una escola amb un projecte educatiu molt atractiu, les famílies no han acabat de disposar la informació sobre vacants a P-3, ens ha crescut un 5% les famílies de la zona centre que han escollit l'escola pública... Tot plegat s'ha concentrat en una escola, mentre que a la resta del municipi hi ha places vacants.

Hi ha hagut mala planificació del Departament d'Ensenyament?

No, perquè partíem d'una disminució dels naixements a Sant Cugat en els últims tres anys. La previsió era que amb els mateixos grups que l'any passat, havíem de donar resposta també el curs vinent. Teníem un pla B per si hi havia falta de places, que era obrir la tercera línia de la Mirada, que hem hagut de tirar endavant. La demanda a les escoles del centre s'ha incrementat cinc punts, cosa difícil de preveure perquè mai havia augmentat així. Hi ha suficients places per escolaritzar a l'escola pública a totes les famílies que ho han demanat. És una situació d'excepcionalitat. A més, s'ha donat el cas que de les famílies sense plaça, tenim un perfil que té més dificultats per fer els trasllats. Igual que en el seu dia es va apostar per fer la dotzena escola en els nous barris en creixement de Sant Cugat, ara el que hem d'equilibrar és la zona centre amb una nova escola i donar resposta a l'excepcionalitat d'aquest any.

Inicialment la dotzena escola estava prevista construir-la al centre, però finalment es va fer a Volpelleres.

La necessitat d'una tretzena escola al centre ja estava prevista més enllà de la situació d'excepcionalitat d'aquest any. Si la dotzena l'haguéssim posat al centre, necessitaríem places a aquests nous barris. Des que es va obrir l'escola La Mirada i les altres de Volpelleres i Can Mates, sempre han tingut una demanda molt alta. Ara ha continuat incrementant la tendència pública i ara hi ha la necessitat d'una escola al centre. Hi ha diversos terrenys a la zona centre.

Es plantegen finançar el projecte de la tretzena escola, com es va fer amb La Mirada, per avançar la seva construcció en cas que la Generalitat no pugui assumir el seu cost?

Ja no serà possible perquè va ser una situació anormal i urgent. Qui ha de donar resposta a la creació de nous centres és el Departament d'Ensenyament. Nosaltres ja vam fer un esforç molt important i hem deixat de fer moltes coses per aquell deute. Ja no estem en disposició de fer el mateix.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem