Consells contra el mosquit tigre

Per combatre el risc de ser picats pel mosquit tigre cal seguir una sèrie de recomanacions

El mosquit tigre, doncs, és un insecte molest, però força controlat per les administracions. L’Ajuntament de Sant Cugat segueix un protocol tècnic per combatre les conseqüències de la presència d’aquest insecte. Entre altres mesures, l’Ajuntament publica al seu web una llista de 8 consells, tenint també en compte les particularitats forestals del municipi. Els punts del llistat són els següents:

  • Tractar l’aigua de les piscines durant tot l’any o tapar-les hermèticament. En cas de no estar en disposició de fer tractament durant tot l’any, és preferible buidar la piscina i controlar les acumulacions que s’hi fan després de les pluges.
  • Evitar tenir aigua entollada sense tractar: basses, abeuradors, piscines inflables, estanyol o fonts. Si no es poden eliminar, poseu-hi peixos (carpí vermell) que s’alimenten de les larves.
  • Controlar que no s’acumuli aigua als desguassos o als canalons de la teulada.
  • Eliminar Eliminar els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: gerros, testos, plats, pots, joguines, regadores, ornaments, etc.
  • Cobrir els espais on s’acumuli aigua que no puguin ser eliminats, amb tela mosquitera o omplir-los de sorra.
  • Canviar diàriament l’aigua dels abeuradors dels animals domèstics i dos cops per setmana, l’aigua de les plantes aquàtiques.
  • Mantenir la vegetació controlada i retirar els objectes, deixalles o materials en desús per evitar que serveixin d’amagatalls als mosquits.
  • Tancar les portes i les finestres dels vehicles estacionats per evitar el transport passiu de l’insecte. En el cas d’existir recipients i/o desaigües que no puguin ser buidats, cal realitzar tractaments amb pastilles efervescents que continguin com a matèria activa diflubenzuron destinades a eliminar les possibles larves. Es poden trobar a centres de jardineria i/o ferreteries.

A banda d’aquests punts, és fonamental evitar l’acumulació d’aigua a casa nostra, les nostres terrasses, etc. Tot i això, difícilment podrem evitar al 100% la probabilitat de rebre una picada, que no hauria de ser un problema en si, ja que aquest insecte està molt controlat.

Més info: El mosquit tigre, un convidat molest però controlat

Més informació
 
Comentaris

Destaquem