contingut promocionat
LOGOTRAZADOTA 1 300x69

 

El coronavirus també afecta la justícia

El coronavirus també afecta a nivell processal. Els judicis, assenyalaments, terminis per contestar o comparèixer en procediments judicials i administratius, han quedat suspesos fins a nova ordre.

 

Els jutjats només atendran determinats assumptes: el servei de guàrdia, causes amb presos, mesures cautelars de protecció a les persones, causes amb declaracions de menors, aquells assumptes de violència de gènere que el jutge així ho estimi, se suspenen tots els judicis excepte les causes amb presos, als jutjats de família se suspenen tots els actes excepte les mesures urgents que determini el jutge, en el contenciós només mesures cauteleríssimes i en el social només es tramitaran aquells que es considerin excepcionals.


La pregunta és obvia, què passarà quan s'aixequi aquesta suspensió? Tot el que ha quedat interromput continuarà endavant. Si tenim una demanda per contestar i quedaven cinc dies per fer-ho, quan s'aixequi la suspensió ens continuaran quedant cinc dies. Els terminis de prescripció i caducitat també es veuen afectats, de forma que la suspensió actual té les mateixes conseqüències que hem examinat anteriorment. És com si els temps judicials s'haguessin paralitzat i quan s'aixequi la suspensió continuaran mantenint-se els terminis tal com estaven. Garantim als clients i col·laboradors el nostre assessorament, des del número de telèfon 936751201 o bé contestant les preguntes que ens facin al nostre mail: info@torresadvocats.com.
 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem