Els premis BSH representen un gran reconeixement de les tasques de tots els professionals

L’Hospital Universitari General de Catalunya obté sis premis a l’excel·lència mèdica en els Best Spanish Hospitals Awards

L’Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC), ha obtingut els sis primers premis en les 10 categories en la primera edició dels Best Spanish Hospitals Awards (BSH), i es posiciona com l’hospital privat més premiat. En els BSH s’han presentat 80 centres sanitaris, 43 públics i 37 privats.

Els premis mesuren els participants per la seva eficiència i la  seva qualitat assistencial, sota paràmetres auditats per la Sociedad Española de Directivos de la Salud. L’HUGC ha estat escollit el millor hospital nacional en les categories de Resultats Globals, Aparell circulatori, Aparell respiratori, Aparell Digestiu i Hepatopancreàtic, Sistema nerviós i Diagnòstic de la dona. El centre ha quedat entre els tres primers finalistes en: Gestió clínica global, Aparell Múscul Esquelètic i Malalties Infeccioses.

Els BSH han estat creats amb l’objectiu d’optimitzar la gestió sanitària per a la millora contínua dels hospitals d’aguts, públics i privats. Higia Benchmarking (BS3) i Asho han promogut la iniciativa que reconeix l’excel·lència a través de més de 230 indicadors d’eficiència, adequació i qualitat assistencial. Aquests guardons posen en valor el treball de gestió diària que els hospitals desenvolupen per créixer en qualitat.

Per saber més sobre aquests premis i de l’Hospital, parlem amb les directores d’Operacions i Mèdica de l’HUGC, Marta Guzmán, i d’Infermeria, Marifé Viso.

 

Ser l’hospital privat més premiat d’Espanya deu ser impressionant!

Marta Guzmán: Els BSH representen un reconeixement molt important a la tasca diària de tots els professionals. Estem fent molt bé les coses, els BSH estan basats en indicadors de qualitat objectius, i que ens ho reconeguin ens omple d’orgull.

I per qui no ho sàpiga, com és l’HUGC?

MG: L’HUGC és un campus sanitari de 90.000 m on es desenvolupa assistència, docència i recerca, i on la UIC té la seu de la facultat de Medicina i Ciències de la Salut, entre d’altres. És un hospital general, privat, dotat amb l’última tecnologia, modern, de tercer nivell, en el que cobrim totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i oferim assistència sanitària d’alta i mitja complexitat. Tenim punts forts com Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cardiologia, Urgències d’adults i pediàtriques, una UCI potent que ens permet fer intervencions d’alta complexitat, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Toràcica, Neurocirurgia...

Funcionem jeràrquicament amb Serveis i Caps de Servei propis per a cada especialitat, organitzant l’assistència en processos conjuntament amb infermeria, i posant el focus al pacient. Els professionals estan altament qualificats i, majoritàriament, treballen aquí de forma exclusiva. Així garantim la continuïtat assistencial i una visió integrada del pacient amb les Unitats multidisciplinars com la de Patologia Mamària, Obesitat...

Gairebé el 60% de la plantilla està formada per infermeria

Marifé Viso: El col·lectiu d’infermeria és el de major pes a l’hospital. Per això, s’ha de donar valor a la seva contribució en l’atenció dels pacients, i en tots els àmbits de treball des de la prevenció, fins al tractament, curació i acompanyament de les famílies i en el del final de la vida. La valoració en infermeria del pacient és integral.

Disposem d’una infermeria de gran expertesa, formada i preparada. A l’HUGC valorem molt donar continuïtat a la formació de les infermeres per tal que assoleixin el seu potencial de  lideratge en els diferents processos en els quals intervenen.

La infermeria ha anat guanyant pes amb el pas dels anys

MFV: Les infermeres estan al centre de la majoria dels equips sanitaris, el seu paper és fonamental en la promoció de la salut, en la prevenció i en el tractament. Són els professionals més propers al pacient.

Històricament la infermeria ha estat infravalorada, fins i tot pels mateixos professionals. Actualment, en tot el món ha sorgit la necessitat urgent d’elevar el perfil de les infermeres i fomentar al màxim el seu potencial i per això s’estan organitzant i desenvolupant moviments com nursing now. Es tracta d’una campanya global dels Fons Burdett, de tres anys de durada, realitzada en col·laboració amb el Consell Internacional d’Infermeria i l’OMS perquè emergeixi la infermeria en posicions de lideratge, per reivindicar el seu impacte en la presa de decisions i perquè tingui més influència en les polítiques de salut nacional i mundial.

Darrerament la recerca del General dóna molts titulars

MG: Ens hem posicionat a nivell nacional, i fins i tot mundial, com referent en la investigació de malalties neurològiques com el Parkinson i l’Alzheimer. Som el centre més gran reclutant i fem els assajos clínics més importants i innovadors. A més, fem recerca i assajos en Neurologia, Oncologia i Oftalmologia. També s’investiga en Hematologia, Digestiu, Medicina Intensiva, Otorinolaringologia, Anatomia Patològica, Farmàcia, Radiodiagnòstic, Cardiologia, Psiquiatria i Salut Mental, Ginecologia i Obstetrícia, Pediatria, Endocrinologia, Pneumologia i Nefrologia, entre d’altres. Això comporta un important increment d’articles en publicacions d’alt impacte filiats com HUGC, Quirónsalud.

MFV: I la Infermeria es posiciona com a col·laboradora en aquesta recerca i presenta treballs propis, comunicacions i pòsters a congressos i jornades i premiats per societats científiques.

També és un hospital universitari formador dels futurs metges i especialistes

MG: De manera natural hi ha una interrelació important entre l’HUGC i la UIC. Els professionals en formació han de veure paci-ents i els metges no entenem la pràctica de la medicina sense aquest vessant docent i investi-gadora. Ens van atorgar l’acredi-tació d’hospital universitari per la nostra capacitat docent. També formem metges especialistes (MIR) en Pediatria, Anestèsia, Farmàcia i Medicina Interna, com dispositiu docent, rebem residents d’altres especialitats com Anatomia Pa-tològica.

MFV: També formen a pro-fessionals d’infermeria en pre-grau i postgrau.

Què ofereix l’Hospital General respecte a altres hospitals?

MG: Una àmplia cartera de serveis, qualitat, implicació en la seguretat del pacient, eficiència, expertesa, rapidesa, visió integral del pacient a través del treball en equip, sessions conjuntes, comissions i comitès, equips multidisciplinars...

MFV: Obrim tots els serveis al pacient des del nostre portal. Apostem per l’accessibilitat i la rapidesa en la programació de visites i proves, estem treballant en la humanització de la medicina, les cures i la millor informació i atenció. Hem desenvolupat programes en diverses àrees assistencials que obren les portes a què les famílies participin en les cures i activitats terapèutiques dels seus familiars malalts (mètode cangur, portes obertes a l’UCI d’adults...). 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem