Que fer per aconseguir que les portes d'acer durin molt més?

L'acer galvanitzat presenta problemes d'adhesió i ha d'estar net, sec i lliure de qualsevol contaminació

La galvanització és un procés d'aplicació d'un recobriment de zinc per protegir l'acer o el ferro i evitar l'oxidació. El mètode més comú és el galvanitzat per immersió en calent, en què els elements d'acer se submergeixen en un bany de zinc fos.

L'acer acabat galvanitzat és brillant i lluent, i és zinc pur en la superfície. L'acer galvanitzat presenta problemes d'adhesió i ha d'estar net, sec i lliure de qualsevol contaminació, incloent-hi sals de zinc i qualsevol solució de cromatge abans de pintar. Com aconseguir-ho?1· Rentar l'acer amb detergent biodegradable o amb un desengreixant i condicionador de metalls.2· Eliminar el detergent amb aigua fresca i neta. 3· Aplicar qualsevol recobriment de barrera.4· Un cop net, emprimar amb una emprimació específica per a materials galvanitzats. 5· Pintar amb la pintura específica del color que ens agradi. 
 

A tenir en compte:

En el cas que l'acer galvanitzat estigui emprimat, però que part de l'emprimació estigui despresa, aquesta zona ha de ser raspallada a fons amb un raspall de pues metàl·liques i eliminada abans de reparar amb emprimació. Un cop emprimat l'acer galvanitzat, pot aplicar-se directament la pintura d'acabat.

Sobretot i per a casos d'alta humitat en l'ambient, és molt important emprimar l'acer galvanitzat. 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem