contingut promocionat
ALERTIS BROK

 

 

Saps què cobreix l'assegurança obligatòria de cotxe?

L'assegurança obligatòria de cotxe ofereix una protecció bàsica que en molts casos pot ser insuficient

Un cotxe és una eina de treball i esbarjo molt interessant que requereix molta responsabilitat. Per això, la Direcció General de Trànsit (DGT) obliga a contractar una assegurança obligatòria.

  Contracta la teva assegurança ara!

Què cobreix una assegurança obligatòria de cotxe?

La pòlissa obligatòria inclou la següent cobertura:

  • Cobertura de danys físics: Cobreix la responsabilitat civil del conductor respecte als danys que li pugui fer a tercers
  • Cobertura de danys materials: Si el conductor ha provocat danys als béns de tercers, l'assegurança en cobreix les despeses

Però, aquesta pòlissa és limitada i deixa sense cobertura d'altres aspectes.

Què és el que no cobreix una assegurança obligatòria de cotxe?

L'assegurança bàsica d'un cotxe no cobreix aquells danys que el conductor culpable de l'accident s'hagi fet a si mateix. Ni tampoc repara els desperfectes causats al mateix vehicle ni als seus acompanyants en el cas que aquests tinguin una relació de parentiu en un tercer grau.

Per poder anar tranquils i estar coberts de qualsevol dany material i físic al conductor i a la família, el més recomanable és contractar una assegurança a tot risc. És l'opció més cara, però la millor per garantir la seguretat de tots els ocupants del vehicle tinguin la culpa o no de l'accident.

Quins casos invaliden la cobertura de qualsevol pòlissa?

D'altra banda, l'assegurança no cobrirà els danys que s'hagin produït en les següents circumstàncies:

  1. Danys causats de forma voluntària
  2. Conducció sota els efectes de l'alcohol i drogues
  3. Conducció sense ITV

Alertis Brok, al teu costat en cas d'accident amb el teu cotxe

Alertis Brok és una corredoria d'assegurances que t'ofereix la millor opció per a l'assegurança de la teva llar, bicicleta i també del teu cotxe

Confiar en l'experiència d'una corredoria d'assegurances com aquesta permet contractar la millor oferta possible d'entre les millors empreses d'assegurances.

Si vols trobar la millor assegurança per al teu cotxe, contracta la teva assegurança amb Aletis Brok.

T'assessoren i t'ajuden a protegir els teus interessos FOTO: Cedida

  Contracta la teva assegurança ara!

 
Comentaris

Destaquem