Vila (advocada): "Mentre no hi hagi un règim sancionador específic les multes són nul·les"

Vila sosté que no hi ha un règim sancionador que permeti multar els ciutadans en l'Estat d'alarma

Maria Vila és advocada i va ser una de les fundadores de Drets.cat. Vila s'ofereix per donar assessorament gratuït a aquelles persones que hagin estat multades durant el confinament, ja que sosté que les multes no tenen recorregut legal

 

A àmbit legislatiu, que implica que s'apliqui un estat d'alarma en un estat?
L'estat d'alarma el que fa és limitar alguns drets fonamentals, no suspendre'ls de manera indefinida com s'està fent. Hi ha una discussió sobre si el que s'està fent s'ajusta a les condicions d'un estat d'alarma o hauria de ser un estat d'excepció. Un estat d'excepció és una mesura més bèstia a àmbit de drets fonamentals, els limita més, però també dona més garanties, perquè tu saps exactament quins drets tens, i a més, i molt important, sempre s'ha de passar pel Congrés. L'estat d'alarma s'aprova per decret i es demanen les pròrrogues al Congrés, però la iniciativa parteix del govern, no del Congrés. Aquesta seria la gran diferència. És un debat al qual no m'agrada gaire entrar, perquè és el punt de vista de Vox, que diu que aquest estat d'alarma s'està fent malament perquè s'hauria d'haver fet amb un estat d'excepció, però el seu punt de partida és diferent del meu. Perquè el que dic és que ni tan sols l'estat d'alarma s'habilita per fer això i que hi ha mesures molt menys lesives amb els drets fonamentals per aconseguir el mateix que no s'han adoptat ni s'han tingut en compte en cap moment. L'article 7 del Reial Decret de l'estat d'alarma fa una limitació de la llibertat de moviments. Què passa? Que hi ha molts altres drets que depenen de la llibertat de moviment, per exemple el dret a reunió o el d'associació, que són drets físics. No hi ha una limitació d'això, però s'ha donat a entendre que tallant. Tallant el dret de circulació ja estaves tallant aquests altres drets. No hauria de ser així. Totes les lleis, i especialment les que tenen a veure amb una restricció de drets fonamentals, s'han d'interpretar sempre de la manera menys lesiva possible.

Quins drets l'estat d'alarma no respecte?
Tècnicament i segons la literalitat del decret l'únic dret que ,limita és la lliure circulació, Però és el que et deia que hi ha més drets que deriven d'aquest. El tribunal constitucional alemany ha dit que per molt que els moviments estiguin limitats o que sigui un risc per la salut, perquè a alemanya els moviments no estan limitats per llei. Els ciutadans s'han de poder reunir amb facilitat i t'has de poder manifestar, per tant les manifestacions no es poden prohibir durant aquests dies.

Però de moment tenim prohibit reunir-nos. Ja s'està limitant el dret a manifestació?
Exactament. Per això, haurem de veure què passa i que diu el contenciós administratiu de torn quan algú vulgui fer una manifestació, i el govern la prohibeixi. Tu tens el dret de manifestació, no demanes permís, tu comuniques a l'Ajuntament que faràs una manifestació i tens l'obligació de comunicar-ho, però diguem que l'Ajuntament no t'autoritza en tot cas et prohibeix manifestar-te si considera que hi ha altres coses més importants. El que crec que passaria seria que l'entitat convocant pot anar a plantejar un recurs contenciós administratiu i que sigui un jutjat que digui si es pot fer, o no, o acabar arribant al suprem i el constitucional.
Arran d'això potser que hi hagi una regressió de drets i de llibertats?
Crec que ja hi som. L'article set que et deia fa una suspensió genèrica del dret a la llibertat de circulació i et posa algunes excepcions com és anar a comprar menjar o sortir amb aquestes franges a fer esport. Aquí l'article 20 del reial decret, que parla del règim sancionador, no es remet a res, és a dir, a un règim sancionador. Perquè una llei es pugui complir has d tenir la capacitat de fer-la complir, i la capacitat no és publicar al BOE. "Això està prohibit". Així que hi ha d'haver un règim sancionador associat que digui que si tu agafes el teu gos i vas a més de dos km i 1/2 de casa teva tindràs aquesta multa, si surts a passejar quan no toca, tindràs aquesta sanció. Això no s'ha fet, i com que això no s'ha fet, i cada vegada ho diu més gent, més juristes i administrativistes, que això vulnera el principi de legalitat, que diu que ningú potser sancionat o condemnat per una conducta que en moment de produir-se no constituís una infracció que tingués una sanció o multa associada. L'únic que tenia és un Reial Decret de l'estat d'alarma que diu que no es pot sortir al carrer, però no diu què passa si surts al carrer. Tu has de poder saber abans de rebre una multa a què t'exposes. Això és un principi bàsic en qualsevol estat de dret i amb aquest estat d'alarma, això no s'està complint perquè es va donar una llibertat absoluta als cossos de seguretat de l'Estat perquè en funció del que els hi passava pels nassos poguessis dir això no pots fer i em trec de la màniga fer servir la llei mordassa que no preveu cap dels casos.

Com es gesticula?
El fil és que l'article 20 del reial decret parla del règim sancionador que fa una remissió a la llei orgànica que parla de l'estat d'alarma d'excepció i setge, i aquí el règim sancionador no existeix perquè remet a "las leyes". Però no hi ha una llei que inclogui un règim sancionador pels estats d'alarma que digui que en el cas que es limitin els moviments i t'ho saltes, et caurà aquesta multa o l'altra. Això no existeix, totes les multes des del meu punt de vista són nul·les.
Et poden limitar passejar fins a un quilòmetre o a quin súper pots anar a comprar?

Partim de la base que és un despropòsit total aquest article 7 ja no és que hi hagi unes conductes permeses, fins i tot les conductes que estan prohibides per reial decret, és a dir que surtis a passejar sense emotiu aparent, amb això tampoc et poden multar perquè no hi ha règim sancionador aprovat que respecti aquest principi de legalitat. Les multes són nul·les amb tots els casos. Hi ha altres que intenten ajustar-se a l'estat d'alarma i altres que no. Però mentre no hi hagi un règim sancionador específic són nul·les.

Així aquestes multes, els ciutadans no tenen per què pagar-les.
S'han de recórrer en seu administrativa i després al contenciós administratiu
Amb el que deies abans, tot el que es pot fer o no és interpretable segons la persona que et trobes a davant i et pari.

Sí, s'ha donat un marge immens als cossos de seguretat per interpretar el que creien. Totes les interpretacions són il·legals mentre no hi hagi un marc sancionador. Res de l'estat d'alarma et pot suposar una multa mentre no hi hagi un règim sancionador aplicat. Punt.
Les institucions el que han fet és tirar de llei mordassa, segurament amb la llei de Salut Pública també es podria agafar a alguna cosa que tingués més recorregut. La llei mordassa tal com l'estan aplicant requereix una desobediència a l'autoritat. Això és que el policia et digui: "Vés a casa", i tu t'hi neguis. Això si té cabuda a la llei mordassa. Però si el policia et diu: "Vés a casa, perquè estàs infringint el decret", i tu marxes a casa aquí no hi ha manera d'aplicar la llei mordassa.

El que va demanar 'Eduard Sallent als Mossos que posessin als atestats que hi havia hagut desobediència per poder tenir suport en les multes...
Demanava als Mossos que menteixin i que falsegin un document públic. Estàs ordenant als agents que menteixin perquè això tingui encaix i perquè les multes tinguin recorregut. És molt gros.
El que estan fent els mossos i aquí hi ha una altra discussió, un altre problema jurídic, arran que l'Estat d'alarma és ha atribuït totes les competències al ministeri de l'interior, aleshores, el que fan els mossos no és tramitar la denúncia. Ells aixequen acte dels fets i ho envien a a la delegació del govern perquè sigui el ministeri qui tramiti els expedients.

La policia local no té capacitat de multar?
Aquesta és la pregunta, no sé com ho estan fent, si ho instrueixen ells. Per exemple al Guàrdia urbana de Barcelona sí que posa les denúncies directament.
Creus que ha estat fàcil el control de la societat i que no s'ha estat crític i s'ha acatat?

Ho vaig viure des d'Alemanya on vaig estar al principi del confinament. Vaig notar un contrast, a Alemanya en cap moment s'ha deixat de sortir al carrer ni s'han plantejat unes multes així. Al principi la gent tenia molta por, crec que les institucions van jugar amb aquesta por, en donar poca informació... a Alemanya tens la Merkel donant explicacions. Tot això sumat a la por al virus, la por a les multes, perquè la gent no fos crítica. A mi el que em preocupa que les crítiques vinguin de la banda de Vox, un paper que hauria d'estar fent l'esquerra, però com que està al govern espanyol i hi ha la sensació que s'ha de protegir el govern de Vox i la dreta i això no s'ha de criticar. El que em sorprèn més és que tampoc s'ha criticat a Catalunya. Que a Catalunya que hi ha gent que defensen els drets i que hi ha els llaços grocs, doncs una cosa tan fonamental com aquest atac tan clar als drets fonamentals, no només no s'ha criticat, sinó que es demanava mesures més dures.

La societat ha renunciat drets per seguretat?
És un fals dilema. És un fals dilema entre salut i seguretat i entre drets i desenvolupament econòmics, a Alemanya no existeix, perquè han frenat la pandèmia.

Com ho han gestionat diferent?
Hi ha una suma de factors. S'han fet més tests. Quan aquí deien que si no havies estat a la Xina, no t'havies de preocupar, allà qui tenia símptomes ja se'ls hi feia test. Ells tenien més llits de cures intensives que aquí i la lectura va ser diferent. Van pensar que mentre el sistema sanitari els aguantés, restringien el mínim els drets i les llibertats. També hi ha altres factors polítics, allà hi ha molta cura que qualsevol mesura que pugui adoptar crearà un precedent si algun dia hi ha algú que no tingui la mateixa estima que ella per a la democràcia. Un altre factor polític és que al Merkel és una senyora creada a la RDA, filla de pastor protestant i és molt conscient que significa restringir llibertats públiques.

 
 
Comentaris

Destaquem