Guillermo Gallego

Membre del Consell de Barri de La Floresta i de l'Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson