Helena Minuesa

Tècnica de cultura i professora d'educació patrimonial