Tian Cusidó

Em dedico a explicar històries i a jugar amb ninots, a gestionar projectes impossibles i a la meva estimada família i les meves filles, la meva passió. Gestiono el teatre més petit de Catalunya, Can Ninot, a Sant Cugat del Vallès.

No hi ha articles en aquesta categoria