Fotodenúncia

Vorera en mal estat al carrer de l'Abad Biure. FOTO: Laura Gómez
per Laura Gómez