Can Quitèria es queda sense debat

L’equip de govern va votar-hi en contra, quedant-se en minoria

La vida, que us he de dir!, té coses estranyes i fins i tot insòlites. I la vida política encara més. Hom es pensa que un a cosa és d’allò més normal i, finalment, resulta que no. I la realitat s’acaba imposant, per incompressible que resulti. Al darrer ple municipal es debaté una moció que comptava amb el suport de tots els grups de l’oposició. A part de sol·licitar un debat sobre els edificis municipals buits o infrautilitzats, aspecte que aquí no tractaré, en demanava un d’específic al si del consistori sobre el futur de Can Quitèria, edifici esdevingut municipal arran d’una operació urbanística.

La moció tenia causa en el fet que l’equip de govern ha anunciat més d’un cop via mitjans de comunicació la voluntat de fer-hi el “Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil”. La part dispositiva demanava que l’equip de govern donés informació sobre les negociacions hagudes amb la família Grau Garriga, el projecte del centre, el fons amb el qual es pensa obrir i les previsions sobre la seva viabilitat econòmica i rendibilitat sociocultural. Sorprenentment, l’equip de govern va votar-hi en contra, quedant-se en minoria. L’argument, si és que l’he entès, m’ha deixat astorat: la moció pretén devaluar l’obra de l’artista.

La moció, i l’he llegida diverses vegades, no fa cap menció a l’obra de l’artista (de reconeixement internacional, d’altra banda). No és funció d’una moció municipal. Cada regidor i, per tant, cada grup municipal pot fer diferents valoracions sobre l’obra en qüestió. Allò que pertoca als regidors i als grups municipals és tenir cura de la cosa pública i, en especial, de la despesa pública. El que es posa a debat és l’ús d’un edifici, en la rehabilitació del qual s’invertiran 600.000 euros, i el que ens costarà el seu manteniment (despesa ordinària anual). Sembla que hi ha motius per fer-lo.

El nivell d’usuaris durant els darrers anys del Museu del Tapís Contemporani, el referent més directe, és una dada suficient per pensar-nos dues vegades la iniciativa en qüestió. Tindrem debat o no? L’equip de govern té la paraula.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem