Dona i discapacitat

'Les dones amb discapacitat també són víctimes de violència masclista i sovint es troben amb obstacles per poder accedir als recursos necessaris'

Salaris inferiors, major taxa d'atur i més dificultat d'accés al món laboral, i un risc més elevat de patir abusos sexuals. Alguns exemples del greuge que pateixen les dones a la nostra societat, i que en el cas de les dones amb discapacitat física i intel·lectual, la discriminació és doble. Una realitat gens visible i molt poc estudiada i analitzada. Una situació de doble discriminació: per raó de discapacitat i per raó de gènere.

Si en la població sense discapacitat al voltant del 60% de la població està treballant, només el 22,8% de les dones amb discapacitat treballen actualment a Espanya, segons l'informe ODISMET 2 de la Fundació ONCE2. Això evidencia que les dones amb discapacitat s'enfronten a grans dificultats per accedir al mercat de treball. Les dones amb discapacitat també són víctimes de violència masclista i sovint es troben amb obstacles per poder accedir als recursos necessaris.

El passat 18 de febrer es va presentar a Sant Cugat, amb l'organització per part de l'entitat Família Amic, la guia de lectura fàcil editada per Down Catalunya "No és No" per posar fi a les agressions i abusos a persones que pateixen les persones amb discapacitat. Iniciatives com aquestes, son llum en la foscor d'aquesta realitat.

 
 
Comentaris

Destaquem