Es fan prou polítiques d’igualtat?

8 de març, dia Internacional de la Dona

Cristina Recasens , assessora de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat 

“Les polítiques d’igualtat afecten el 100 % de la humanitat” 

"Diferents però iguals”, aquest és el lema que enguany protagonitza la campaya local amb motiu de la celebració del 8 de març. Àmpliament acceptem, homes i dones, les diferències entre nosaltres, però el que no és tan evident, ni tan acceptat és que, homes i dones, tinguem les mateixes oportunitats malgrat les lleis les reconeguin.

Les dones, que som el 50%de la població mundial, la meitat de la humanitat en ple segle XXI, encara hem de reivindicar els nostres drets més fonamentals. Què ens impedeix assolir aquests drets? Com pot ser que encara permetem que el 50% de la població mundial pateixi desigualtats i manca de drets humans en tots els àmbits?

Pot ser part del problema el fet que no hem aconseguit implicar l’altre 50% de la humanitat en la lluita. Les polítiques d’igualtat afecten el 100 % de la humanitat, ja que signifiquen una visió compartida de justícia social i drets humans. Cal actuar amb urgència i oferir les mateixes oportunitats als nens i nenes sense que hagin d’esperar 80 anys més.

Júlia SoléMembre d’Hora Bruixa 

“Les polítiques locals toquen només la punta de l’iceberg; no eradicarem les opressions” 

L’Ajuntament té un pla d’igualtat i estudis sobre gènere fets, però en cap cas suficients. No hi ha cap relació entre aquest pla d’igualtat i el pressupost municipal aprovat; no es poden dur a terme els objectius que s’hi plantegen i, a la pràctica, tot queda en fum quan, per exemple, es dóna suport a destinar una part del pressupost públic a les escoles segregades per sexes.

No es plantegen ni es posa sobre la taula l’arrel del problema, el patriarcat. Es parla de l’equitat en l’àmbit polític i laboral o es fan tallers a instituts tractant la sexualitat només com un fet reproductiu i heterosexual. Es tracta la violència domèstica com si fos l’única que patim les dones... Les polítiques locals toquen només la punta de l’iceberg, i així no eradicarem les opressions que patim dia a dia la meitat de la població. Cal deconstruir els rols de gènere, treballar la coeducació, l’economia feminista, trencar amb el sistema heteropatriarcal imposat entre moltes altres coses. Però clar, això no interessa ni a CiU ni al capitalisme.

 
Comentaris

Destaquem