És necessari un nou pavelló?

Pere Soler, Regidor del PSC Sant Cugat
“És una bona notícia. Eixugarà un dèficit d’instal·lacions al nostre municipi”
Sens dubte el nou pavelló de La Guinardera, així d’entrada, és una bona notícia. Eixugarà un dèficit d’instal·lacions al nostre municipi, a més d’anar completant la zona esportiva projectada inicialment, en aquest sentit és positiu. Ara bé, si tenim present el cost (3,5 M d’€) i la durada de la construcció (3-4 anys), potser ens hauríem pogut plantejar abans realitzar actuacions a un cost més minso i un termini més curt, com el cobriment i l’adequació de pistes ja en funcionament, com les de Sant Francesc, l’escola Joan Maragall, Pi d’en Xandri o bé les Planes (entre altres), amb un pressupost i un termini d’execució també més reduït, que donaria cobertura les necessitats dels usuaris (clubs i ciutadania) amb més immediatesa i a la vegada obtindríem una redistribució territorial de l’activitat esportiva, generant noves sinergies als barris. De fet, hauria de ser complementari. Possiblement, si haguéssim seguit el Pla d’equipaments d’àmbit esportiu no hi hauria dubtes en les prioritats.

Álvaro Benejam, Regidor del PP Sant Cugat
“Sant Cugat té també altres mancances no relacionades amb l’esport”
El PP ha manifestat que és conscient que es tracta d’una infraestructura necessària per la ciutat, tenint en compte la seva composició sociològica, ja que tenim una de les ciutats d’Espanya on més gent jove viu i això genera una activitat esportiva considerable. És per això que sempre hem defensat la construcció d’aquesta instal·lació. Ara bé, Sant Cugat té també altres mancances no relacionades amb l’esport, que són tan o més importants en alguns casos, com, per exemple, l’arranjament de carrers i voreres malmesos, les deficiències dels espais que existeixen actualment, la manca de recursos d’alguns serveis socials, etc. És per això que entenem que s’han de establir prioritats i que és important que abans de fer una inversió de 3,5 M € al pavelló, es facin les més de 800 actuacions d’arranjament de carrers que estan pendents des de fa anys, i que els veïns que les pateixen no hagin d’esperar cinc anys més. Volem pavelló, però també volem cobertes les restants necessitats de la ciutat.

 
Comentaris

Destaquem